Podmínky doporučovacího programu

Základní informace

Předmětem affiliate programu je propagace Psaní Hravě za provizi z prodejů.
Provozovatelem je Lukáš Zídka, IČO: 87977346, Praha, Mírového hnutí 869/22. Partnerem je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v affiliate programu projektu Psaní Hravě, která souhlasí s podmínkami uvedenými na této stránce (dále jen Podmínky).

Affiliate kód a jeho zpracování

Po registraci do affiliate programu je Partnerovi přidělen unikátní kód. Pro započítání prokliků musí na Psaní Hravě odkazovat v tomto formátu: https://www.psanihrave.cz/?a=KOD (kde KOD je přidělený kód). Je možné odkazovat i na libovolné podstránky webu, za takový odkaz je třeba také připojit ?a=KOD, tedy např. https://www.psanihrave.cz/darkovy-poukaz/?a=KOD.

Při první návštěvě uživatele se kód a čas této návštěvy uloží do cookie s platností 60 dní. Při registraci uživatele se data z cookie přenesou do databáze. Při nákupu plné verze se pro započítání konverze Partnerovi použijí data z databáze (uživatel je v tom okamžiku vždy zaregistrován a přihlášen).
Při koupi dárkového poukazu uživatel registrován být nemusí, v takovém případě se použijí data z cookie.
Z uvedeného vyplývá, že jakmile se uživatel registruje, bude konverze započítána i v případě, že ji provede z jiného zařízení, než z jakého se registroval. U neregistrovaného uživatele toto bohužel nelze technicky zajistit a konverze z jiného zařízení se tudíž nezapočítají.
Provozovatel negarantuje započítání konverze Partnerovi v případech, které znemožňují použití zde popsaného technického řešení.

Forma reklamy

Na Psaní Hravě lze odkazovat prostým odkazem nebo pomocí obrázku (banneru apod.). Seznam použitelných grafických reklamních formátů poskytuje Provozovatel. Atypické formáty je možné individuálně dohodnout.

Je přísně zakázáno:

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění odkazů na stránkách Partnerů. Bude-li obsah stránek v rozporu s platnými zákony České republiky nebo s výše uvedenými pravidly, má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy a Partnerovi tak zaniká nárok na provizi.

Provize

Výše provize je 100 Kč včetně DPH za jeden uskutečněný nákup. Provize je Partnerovi počítána z každého nákupu, který zákazník uskuteční do 60 dnů od první návštěvy webu Psaní Hravě přes partnerský odkaz. Podmínkou je, že zákazník má alespoň při první návštěvě a při registraci (nebo při koupi dárkového poukazu) povoleny cookies a pracuje na stejném počítači ve stejném prohlížeči.

Pokud uživatel při nákupu uplatnil slevový kód, provize se nezapočítává. Toto neplatí, pokud se Partner a Provozovatel předem písemně dohodnou jinak..

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provize bez předchozího upozornění. Nová výše provize je Partnerovi oznamována prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci..

Přehled o aktuální výši provize a počtu uskutečněných prodejů získá Partner po zaslání dotazu na náš e-mail info info@psanihrave.cz. Do 3 pracovních dnů mu zašleme aktuální výsledky.

Vyplacení provize

Partner může požádat o vyplacení provize zasláním e-mailu na adresu info@psanihrave.cz. Pokud je Partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu na adresu Provozovatele, uvedenou v hlavičce těchto Podmínek, a zaslat nám ji na e-mail info@psanihrave.cz. Splatnost faktury vystavené Partnerem je 30 dní. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě předem uzavřené smlouvy o dílo.

Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč.

Samotná provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude objednaná služba zákazníkem uhrazena na účet Provozovatele.

Provize Partnerovi není počítána:

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů spravovaných Provozovatelem naleznete zde.

Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online systému a internetové sítě.

Vypovězení smlouvy Provozovatelem a Partnerem je možné kdykoliv bez udání důvodu.

V případě porušení těchto Podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit affiliate účet Partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu pak připadne Provozovateli.

Platnost těchto Podmínek není časově omezená. Podmínky mohou být průběžně aktualizovány.