Obchodní a licenční podmínky


V těchto všeobecných obchodních a licenčních podmínkách (dále jen "Podmínky") jsou upravena vaše práva jakožto "uživatele" nebo také "Hráče" aplikace Psaní Hravě dostupné na internetové adrese "www.psanihrave.cz" (dále jen "Psaní Hravě" nebo "Služba") a také naše práva a povinnosti jakožto poskytovatele a provozovatele Služby. Poskytovatelem a provozovatelem Služby je Lukáš Zídka, IČO: 87977346, Praha, Mírového hnutí 869/22, PSČ 14900 (dále jen „Poskytovatel").

Tím, že používáte Psaní Hravě, potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím dále naši službu.

Přihlášení

Do Psaní Hravě se nejprve zaregistrujete a poté přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla, nebo přes sociální sítě. Psaní Hravě nenese zodpovědnost za neoprávněné vniknutí do vašeho uživatelského účtu na základě zneužití uživatelského jména a hesla při nedostatečném zabezpečení těchto údajů na vaší straně.

Negarantujeme 100% dostupnost, ovšem zavazujeme se vynaložit potřebné úsilí na zajištění správného fungování Služby.

Vaši registraci můžete zrušit, v takovém případě nám prosím napište z e-mailové adresy, ze které jste se registrovali a my vám registraci obratem zrušíme. Nárok na vrácení peněz trvá pouze do 30 dnů od zakoupení licence, více viz sekce Reklamace a odstoupení od smlouvy.

Co Psaní Hravě obsahuje?

Zaplacením kurzu získáte přístup do všech výukových úrovní a veškerý dostupný výukový materiál k dokončení kurzu. Na konci kurzu od nás získáte certifikát.

Psaní Hravě je pouze nástrojem pro výuku psaní všemi deseti, nezaručujeme, že se díky němu naučíte psát všemi deseti. Proč? Protože to závisí více na vás než na nás. Především na vaší motivaci, důslednosti při průchodu Psaním Hravě a také na míře procvičování i "v reálném životě" (například při psaní e-mailů).

Nicméně vězte, že Psaní Hravě nabízí efektivní systém pro výuku psaní všemi deseti. Proč?

  • Výuková metoda psaní všemi deseti, kterou používáme, je ověřená desítkami let, my jsme využili moderní technologie a formu zábavy k tomu, abychom vám pomohli snáze se psaní všemi deseti naučit.
  • Roste počet absolventů Psaní Hravě, kteří se díky němu naučili psát všemi deseti a rádi vám potvrdí, že to funguje.
  • Vycházíme z toho, že jako Hráč máte zájem o zlepšení své rychlosti a přesnosti psaní, tedy budete procházet poctivě veškerou naši teorii a rady, budete postupovat popořadě a trénovat i mimo program, např. při psaní mailů.

Prostředí

Psaní Hravě je online projekt. Bude vám tedy fungovat pouze pokud budete připojeni k internetu. Z dostupných prohlížečů doporučujeme Chrome nebo Firefox v nejnovější dostupné verzi. Snažíme se, aby Psaní Hravě fungovalo správně i v jiných prohlížečích, ovšem negarantujeme to, zejména při použití starších verzí Internet Exploreru.

Neneseme žádnou odpovědnost za skutečné nebo jen případné škody jakékoli povahy, které by mohly být způsobeny nesprávným užitím Služby z vaší strany, nedostupností Služby kvůli nefunkčnímu připojení k Internetu, nedostupností Služby kvůli webhostingu nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů nebo programů.

Služba může být v některých výjimečných případech na omezenou dobu nedostupná z důvodu údržby aplikace či její aktualizace, kvůli případným potížím vzniklým ve zkušebním provozu či kvůli skutečnostem vzniklým mimo naši možnou kontrolu.

Případné plánované servisní odstávky vám oznámíme alespoň 3 dny předem.

Nedostupnost Služby nezakládá nárok na odškodné za dané období či na náhradu škody, ani na smluvní pokutu.

Psaní Hravě může obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile je odhalíme – vaše postřehy a připomínky jsou vítány.

Psaní Hravě je nepravidelně aktualizováno. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění Psaní Hravě aktualizovat a upravovat.

Psaní Hravě obsahuje některé odkazy na webové stránky třetích stran, zejména odkazy na platební bránu. Pro užívání webových stránek třetích stran, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání Psaní Hravě. Za stránky třetích stran neneseme žádnou zodpovědnost.

Licence

Užíváním Psaní Hravě berete na vědomí, že jediným vlastníkem veškerých autorských práv, práv k ochranným známkám a práv k duševnímu vlastnictví, je Poskytovatel. Psaní Hravě tak můžete používat pouze pro osobní potřebu.

Po úspěšném přijetí platby za Psaní Hravě získáte licenci k používání aplikace. Licence je určena výhradně pro 1 uživatele.

Porušení pravidel uvedených v těchto Podmínkách, zejména poskytnutí přístupu ke svému uživatelskému účtu jinému uživateli, může mít za následek omezení či úplné zamezení přístupu do aplikace v rámci této licence, a to bez finanční náhrady.

Přístup do aplikace máte i po dokončení poslední úrovně, není časově omezená. Vyhrazujeme si ovšem právo na ukončení licence z důvodu případného ukončení Služby, o čemž bychom vás ovšem informovali alespoň 3 měsíce předem. Také si vyhrazujeme právo zpoplatnit zvlášť v budoucnu přidané nové části aplikace.

Vyhrazujeme si právo změnit typ licencí a jejich specifikace, přičemž na tuto změnu vždy upozorníme dopředu e-mailem a v rámci aplikace. Tato změna se nedotkne již zakoupených licencí, případně vám licenci změníme tak, aby obsahovala alespoň to, co jste si původně zakoupili.

Cena služby

Cena za licenci aplikace Psaní Hravě je 790 Kč. Vyhrazujeme si právo cenu v budoucnu měnit, což ale nezakládá nárok na kompenzaci hráčů, kteří si Psaní Hravě koupili za jiných podmínek.

K ceně Služby není připočítávána daň z přidané hodnoty. Tímto však není omezena možnost Poskytovatele sjednat individuální podmínky.

V případě zájmu zakoupit výhodněji větší počet licencí Psaní Hravě nám napište na e-mail info@psanihrave.cz.

Platba

Platbu za službu proveďte elektronicky přes platební bránu GoPay. Na vyžádání vám rádi vystavíme příjmový doklad (fakturu).

Nejsme plátci daně z přidané hodnoty. Vyžádaný příjmový doklad (fakturu) vám vystavíme po uhrazení ceny Služby. Souhlasíte, že vám jej zašleme v elektronické podobě na vámi zadanou elektronickou adresu.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace či odstoupení od smlouvy budeme řešit individuálně. Žádost o reklamaci či odstoupení můžete podat elektronicky e-mailem na adresu info@psanihrave.cz. Jakmile nám dojde vaše žádost, potvrdíme vám zpět e-mailem doručení zprávy, a tím považujeme vaši žádost za přijatou.

Berete na vědomí, že započetím zpoplatněné části online výuky a tedy při spotřebě Služby dochází k nevratnosti platby za licenci, a to ani v případě odstoupení od smlouvy. Při kladném vyřízení reklamace přihlédneme ke spotřebované části výuky, o tu potom snížíme vaši případnou kompenzaci.

Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při ochraně osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Souhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (podrobněji viz níže v sekci Obchodní sdělení).Zpracováním vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

Veškeré údaje potřebné pro registraci a licencování Psaní Hravě slouží pouze pro naše interní potřeby. Zavazujeme se tyto potřeby náležitě chránit a nijak nezneužít, především je pak bez vašeho souhlasu neposkytneme žádným třetím stranám a ani s nimi nijak nenaložíme v rozsahu větším, než je nezbytné pro zajištění poskytování Služby.

Veškeré poskytnuté údaje a uživatelsky vytvořená data budou v případě zrušení registrace (licence) na užívání Psaní Hravě ze systému trvale smazána.

Zavazujeme se nikomu nepředat či nezpřístupnit vaše uživatelská data, s výjimkou případného plnění spolupráce se státními úřady či orgány trestního řízení na základě platných právních norem a ustanovení.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme vám povinni tuto informaci předat. Máme právo za to požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Obchodní sdělení a cookies

Souhlasíte se zasíláním informací a obchodního sdělení souvisejících s Psaním Hravě na vaši elektronickou adresu. Tato sdělení budou pocházet vždy od nás, nikdy od třetí strany. Nebojte, opravdu vás nebudeme nijak spamovat, sami to nesnášíme.
Těmito "obchodními sděleními" myslíme zejména notifikační e-maily, které si můžete sami nastavit v Nastavení, e-maily o změnách a novinkách na Psaní Hravě apod.

Pokud byste i přesto se zasíláním obchodních sdělení nesouhlasili, můžete je odmítnout a my vám je již nikdy zasílat nebudeme. E-maily, které lze vypnout v Nastavení, je třeba vypnout tam. U těch ostatních nám napište na e-mailovou adresu info@psanihrave.cz a do předmětu této zprávy uveďte "NEZASÍLAT".

Souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na vašem počítači. Povaha Psaní Hravě neumožňuje tuto Službu poskytovat bez využití souborů cookies. Pokud tedy nesouhlasíte s ukládáním cookies, je nutné Psaní Hravě opustit.

Závěrečná ustanovení

Podmínky jsou účinné zveřejněním na webových stránkách www.psanihrave.cz.

Tyto Podmínky můžeme kdykoliv změnit. V takovém případě vám tuto změnu oznámíme e-mailem nebo na webu Psaní Hravě. V případě, že s ní nebudete souhlasit, máte právo Psaní Hravě nepoužívat a požadovat po nás zrušení vaší registrace. Pokud budete dále užívat Psaní Hravě, souhlasíte se změnou Podmínek.

Pokud vztah založený těmito Podmínkami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena vaše práva jako spotřebitele vyplývající vám z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, pak se užije nejbližší ustanovení tomu podobné.

V případě sporu, uděláme vše proto, abychom se dohodli mimosoudní cestou. Podle novely v podobě zákona č. 378/2015 Sb. se můžete v případě sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy uvedeného na našich webových stránkách Psaní Hravě. Kontaktní e-mailová adresa Poskytovatele je: info@psanihrave.cz. Můžete nás rovněž kontaktovat i prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Změnu kontaktních údajů zveřejníme na našich webových stránkách. Změnu vašich kontaktních údajů nám, prosím, neprodleně oznamte.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2016.