Psaní Hravě – adaptovaná verze

pro osoby se speciálně vzdělávacími potřebami a s poruchami učení

Výuka psaní všemi deseti ve zjednodušené verzi, která je přizpůsobena lidem se zrakovým postižením, s autismem, s dysgrafií, s mentálním postižením, v seniorském věku....

Vyzkoušejte si to právě teď
Vytvořit účet
 • nezahlcuje pozornost množstvím rušivých vizuálních nebo sluchových podnětů
 • nestresuje uživatele požadavky na rychlost
 • cvičení lze podle potřeby opakovat, hráč v průběhu kurzu nepropadá na nižší úroveň
 • ovládání je intuitivní a nevyžaduje technické znalosti práce s PC
 • nabízí možnost volby velikosti a typu písma ve hrách
 • celé rozhraní a texty jsou dostatečně kontrastní pro uživatele se zrakovým postižením, kurz přizpůsoben i pro hlasové čtečky
 • pro osoby se zrakovým postižením (všechny formy)
 • pro lidi se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), např. s poruchami učení, autismem, mentálním postižením nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí

Adaptovaná verze je určena také pro integraci osob se SVP a zrakovým postižením do běžných kolektivů (školních, firemních). Mohou se učit spolu se ostatními, kteří používají klasickou verzi kurzu Psaní Hravě.

 • přehled o výsledcích hráče - správce školního či firemního účtu může sledovat vývojový trend výkonu hráče (např. během vyučovacích hodin je nestabilní, ale doma je výborný, často trénuje...).
 • možnost společné výuky osob se SVP nebo zdravotním postižením (i bez nich)
 • možnost pořádat ve třídě/skupině kurzu soutěže v psaní všemi deseti
 • didaktická a metodická podpora poskytovaná organizací Transkript
 • aktivizuje a motivuje uživatele (herní aspekt, okamžitý přehled o vlastních výkonech, které ostatní spolužáci/spoluhráči ve skupině nemusí znát, možnost pracovat na cvičeních, když není uživatel unavený/pod stresem z neúspěchu a negativních reakcí spoluhráčů, možnost soutěžit a porovnávat se)
 • automatizovaný proces psaní na klávesnici usnadňuje soustředění na obsah, pomáhá déle udržet aktivní pozornost (střídání krátkých cvičení, motivační sdělení, sbírání hvězdiček)
 • psaní na klávesnici zajišťuje čitelnost (lidé se SVP mají často špatně čitelné písmo)
 • člověk získá potřebnou rychlost pro práci na počítači (psaní na klávesnici je výrazně rychlejší než psaní rukou)
 • příprava na úspěšné ukončení středoškolského nebo vysokoškolského studia, snazší vstup na trh práce, zvášení efektivity písemného projevu, získání či udržení si zaměstnání
 • inkluzivní podpora = skutečné a úplné začlenění člověka se zrakovým postižením do běžného školního vzdělávacího programu nebo do firemního či jiného společenského prostředí
 • pomáhá zlepšit kvalitu každodenního života nevidomých tím, že je učí efektivně komunikovat písemnou formou
 • zaměřuje se na rozvoj techniky psaní a ovládání klávesnice, což šetří čas, zdraví a peníze
 • snižuje závislost zrakově postižené osoby na ostatních

Ve spolupráci s

INSPO 2021

Psaní Hravě - online aplikace pro výuku psaní na klávesnici přístupná uživatelům se ZP
Zhlédněte i video o adaptované verzi z Agory 2021: Psaní Hravě (jarní Agora 2021 ONLINE)

Ceník

Ceny jsou včetně DPH. Pedagog a asistent nevidomého mají licenci vždy zdarma.

1) Individuální licence

časově neomezená adaptovaná licence pro jednotlivce
Lze hradit z peněz, které má žák v Doporučení z PPP nebo SPC na nákup pomůcek.
2490 Kč jednorázově

2) Zvýhodněná licence pro školy

roční adaptovaná licence pro žáka
Za každých 15 zakoupených standardních školních licencí si můžete koupit jednu roční adaptovanou licenci za zvýhodněnou cenu.
1245 Kč na žáka na rok

3) Multilicence pro speciální školu

neomezený počet ročních adaptovaných licencí
Tato zvýhodněná licence je pro školy, které se zaměřují na výuku žáků se zdravotním postižením.
13580 Kč pro celou školu na rok

Tip k financování

Adaptovanou verzi Psaní Hravě a slabozraké můžete objednat jako kompenzační pomůcku pro jednotlivé žáky na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) od 2. stupně podpůrných opatření. A to jako výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software.

Přejete si zajistit výuku pro vaši školu, instituci, firmu, pro své blízké?

Napište nám

„Psaní Hravě je výborně přístupné pro nevidomé.“

Radek Pavlíček
Radek Pavlíček
certifikovaný specialista na přístupnost webu, Poslepu.cz
Online kurz Psaní Hravě pro nevidomé a slabozraké je ideálním příkladem didaktické pomůcky, která byla vytvořena s ohledem na skutečné potřeby uživatelů se zrakovým postižením, a je tak pro ně v maximální možné míře přístupná a použitelná.

„Psaní Hravě je vhodné i pro osoby s mentálním handicapem.“

Bc. Bohuslava Heinrichová
Bc. Bohuslava Heinrichová
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
Jsme škola, která vzdělává převážně žáky s lehkým až středním mentálním handicapem a přestože víme, že se žáci nenaučí psát všemi deseti perfektně, pořídili jsme jim kurz Psaní Hravě.

Kurz předčil všechna očekávání. Otevírá žákům prostor pro cvičení koordinace oko-ruka, dává jim zpětnou vazbu, žáci s ním zažívají úspěch a procvičují si znalosti písmen na klávesnici.

Celkově kurz žákům nabízí množství výhod, ze kterých žáci těží. Žáky navíc kurz velmi baví. Proto děkujeme a přejeme mnoho spokojených uživatelů.

Časté dotazy

Psaní Hravě - adaptovaná verze je zjednodušená verze klasického kurzu přizpůsobená individuálním potřebám lidí s poruchami učení, mentálním postižením a nevidomých a slabozrakých. Je vhodná také pro seniory.

Prostředí kurzu jsme zjednodušili, zpřehlednili a upravili tak, aby bylo plně přístupné. Díky tomu je kurz vhodný pro osoby se SVP, kteří při učení potřebují více času a individuální přístup. Nevidomí uživatelé mohou kurz absolvovat pomocí hlasového odečítače. Součástí je také hlasová nápověda.

Všechny úpravy jsme testovali s nevidomými a slabozrakými dětmi i dospělými.

Rostoucí trend inkluze ukazuje na citelnou absenci kvalitní výuky psaní na klávesnici pro osoby se SVP a také se zrakovým postižením či jiným zdravotním a mentálním postižením v běžných školách a firmách.

Transkript online navázal díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu projektovou spolupráci s firmou Psaní Hravě a společně adaptovali jeden z existujících online kurzů výuky psaní všemi deseti. Tým projektu tvoří odborníci pro oblast profesionálního psaní na klávesnici, výuky a profesního rozvoje nevidomých rychlopísařů.

Cílem této realizace je zpřístupnit osobám s těžkým postižením zraku herní online kurz Psaní Hravě, který využívá stále více základních a středních škol v ČR. Jako hlavní výstup tohoto projektu vzniklo řešení uvedené aplikace přístupné vzhledem ke specifickým potřebám této skupiny uživatelů včetně metodické podpory a didaktické podpory učitelům a asistentům.

Ano, adaptovaná verze je určena i pro integraci osob se SVP a zrakovým nebo jiným zdravotním postižením v běžné škole/firemní skupině. Osoby s adaptovanou verzí se mohou učit společně s ostatními žáky, kteří používají běžnou verzi kurzu Psaní Hravě.
Ano může. Přístup ke statistikám lze zřídit nejen pro správce školního či firemního účtu, ale také pro asistenta nebo pro rodiče.
Ano může. Odkudkoliv, kde je internet a klávesnice, se může uživatel ke svému účtu přihlásit.
 • Ověřte, že máte u svého účtu nastavenou adaptovanou verzi. To můžete učinit tak, že přejdete na přehled licence ve svém účtu. Pokud adaptovanou verzi nemáte a máte o ni zájem, kontaktujte nás.
 • V případě, že máte více uživatelských účtů, ověřte, že jste přihlášeni v tom, u kterého je nastavená adaptovaná verze. Jestliže si nejste jisti, zda jste si vytvořili více uživatelských účtů nebo který účet je v adaptované verzi, pro tyto informace nás kontaktujte.
 • Ověřte nastavení čtečky dle návodu.
 • Zkuste spustit aplikaci v jiném prohlížeči.

Kontaktujte nás

Napište nám na adaptovane@psanihrave.cz, pro kolik uživatelů byste chtěli Psaní Hravě využít. Obratem se vám ozveme a objednávku společně dořešíme.

V případě otázek nás můžete kontaktovat také telefonicky na +420 603 383 474.

Lenka Strnadelová

+420 603 383 474

adaptovane@psanihrave.cz