Čím dříve se s psaním začne, tím lépe.

Proto mnozí učitelé ZŠ, SŠ i kroužků zapojují Psaní Hravě do svých hodin.
Podívejte se jak.

„Psaní Hravě se u nás chytilo více, než jsem čekal.“

SŠ KNIH, Brno
SŠ KNIH, Brno
2 třídy po 15 žácích, 1 třída dálkového studia
Roman Svánovský
Roman Svánovský
učitel odborných předmětů a matematiky, SŠ KNIH, Brno
Psaní Hravě u nás vstoupilo do výuky již v době, kdy jsme používali jiný program. Zpočátku sloužilo jen jako dobrovolná záležitost, která skýtala možnost získání certifikátu, ale chytilo se více, než jsem čekal. V letošním školním roce první ročník pracuje v Psaní Hravě povinně. Většina prváků pilně trénuje, protože chce také získat certifikát jako jejich spolužáci v minulém roce.

Žáci trénují především ve vyučování. Jakmile natrénují určitý úsek, opisují text na známky. Jsou hodnoceni jak za rychlost, tak i za přesnost. Už jsem zaznamenal i případ, kdy jedna z žákyň úspěšně ukončila Psaní Hravě certifikátem získaným doma.

Každému žákovi vyhovuje jiný typ her. Někdo rád opisuje prostý text, jiný raději střílí písmenka nebo chytá rybičky. Oblíbenost jednotlivých her u žáků je vzácně vyrovnaná.

Celkově žákům přijde program velice zábavný. Líbí se mi, jak to někteří z nich berou vážně a rozčilují se, když se jim o fous nepovede dostat se do dalšího kola. Herní rozšíření po konci základního kurzu je navíc velice inovativní a hravé. Už vidím naše žáky, až se dostanou do fáze s certifikátem, jak budou soutěžit o to, kdo opíše co nejvíce slov s minimální ztrátou na životech, jak budou trénovat a trumfovat se.

Video z výuky v Psaní Hravě, které vytvořili žáci SŠ KNIH pod vedením R. Svánovského:

„Žáci se učí praktickou dovednost pro skutečný život.“

ZŠ Lichnov - <a href='http://www.zslichnov.cz/' target='_blank'> zslichnov.cz </a>
ZŠ Lichnov - zslichnov.cz
2 třídy v 9. ročníku
Mgr. Olga Síbrtová
Mgr. Olga Síbrtová
ředitelka školy, ZŠ Lichnov
Psaní Hravě používáme s našimi deváťáky v administrativě už třetím rokem. Je fajn, když se žáci naučí správnou techniku psaní už na základní škole, protože tuto dovednost ve svém životě - ať už při dalším studiu, nebo ve všemožných profesích - stoprocentně využijí. Navíc program děti baví, mapují si své vlastní pokroky nebo mohou soutěžit mezi sebou. Díky zakoupení školní licence mohou procvičovat nejenom v hodinách, ale i doma. Během roku se naučí psát všemi deseti všichni žáci a na závěr spolu s vysvědčením obdrží certifikát o jeho zvládnutí, včetně údaje, jaké rychlosti psaní dosáhli. Jako učitelka oceňuji také dostatečnou metodickou oporu, kterou mi program poskytuje.

„Moje žáky psaní bavilo a rychle se to naučili.“

ZŠ Soběslav
ZŠ Soběslav
volitelný kroužek, 15 žáků
Mgr. Veronika Ťoupalová
Mgr. Veronika Ťoupalová
učitelka češtiny, ZŠ Soběslav
Pro program Psaní Hravě jsem se rozhodla, protože jsem měla nově otevřít volitelný předmět, kde se děti měly naučit psát na počítači. Po prozkoumání možností, jak toto děti naučit, se mi nejvíce líbil tento program, který je velmi dobře a zábavně zpracován. Všechny děti psaní na počítači touto formou velmi bavilo a všechny děti se postupně techniku psaní všemi deseti prsty rychle naučily. Psaní Hravě bych doporučila všem, kteří chtějí, aby se žáci naučili něco užitečného nenásilnou a zábavnou formou.

„Žáci se snaží získat plný počet hvězd.“

MESIT střední škola, o.p.s, Uherské Hradiště
MESIT střední škola, o.p.s, Uherské Hradiště
1 třída v rámci předmětu Písemná elektronická komunikace
Jindřich Zdráhal
Jindřich Zdráhal
učitel informatiky, MESIT střední škola, o.p.s, Uherské Hradiště
Umět psát všemi deseti je super, ale naučit se to je otrava. Psaní Hravě z toho dělá zábavu. Je to vlastně příběh, který spojuje krátké minihry. Ještě se mi nestalo, že by tolik žáků opakovalo "cvičení", aby ho mělo na plný počet bodů, pardon, hvězd! A možnost vzájemného porovnávání je úžasný nápad.

„Kdykoliv jsem zavolal, vždy se mi dostalo rychlé pomoci.“

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Gymnázium, 150 vyučovaných žáků
Mgr. Jan Košárek
Mgr. Jan Košárek
ředitel školy, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Program Psaní Hravě našla v době přerušení řádné výuky jedná naše studentka a poslala mi na něho odkaz. Ještě ten den jsem si program prohlédl a zaregistroval školu. Myslel jsem si, že bude snad užitečný pro pár studentů a pomůže jím při on-line výuce. Během dvou dnů se přihlásilo do programu více než sto studentů a s nástrojem jsou všichni moc spokojení. Na Psaní Hravě máme od všech kladné reakce. Když jsme potřebovali poradit nebo rozšířit licenci, správci programu reagovali ihned. Děkuji za výborný vzdělávací program a skvělou spolupráci.

Školy, které nás také využívají

Mgr. Jana Dlabolová
Mgr. Jana Dlabolová
speciální pedagožka, ZŠ Navis
Psaní Hravě jsem využila se svým žákem, který měl problém psát texty tradičně rukou (vzhledem k jeho specifické poruše v učení). Jemu se program velice líbil a cvičení mu pomáhala tuto dovednost zvládnout. Já jsem ocenila, že při psaní cvičí svojí pozornost tím, že se soustředí na písmenka (při střílení písmenek) a orientaci v prostoru.

Vyzkoušejte si výuku taky.

Začněte tím, že si během minuty nezávazně vytvoříte svůj účet.