Psaní Hravě pro nevidomé a slabozraké

Výuka psaní všemi deseti i poslepu

Ve spolupráci se Světluškou a organizací Transkript jsme vytvořili online kurz dělaný na míru nevidomým a slabozrakým.

Přejete si zajistit výuku pro vaši školu nebo instituci?

Napište nám

Nebo si to vyzkoušejte na vlastní prsty hned teď.

Vytvořit účet

Ve spolupráci s

INSPO 2021

Psaní Hravě - online aplikace pro výuku psaní na klávesnici přístupná uživatelům se ZP
Zhlédněte i video o verzi pro nevidomé z Agory 2021: Psaní Hravě (jarní Agora 2021 ONLINE)

Co v tomto adaptovaném kurzu najdete?

 • jednoduché a přístupné rozhraní přizpůsobené pro hlasové odečítače
 • zábavná cvičení
 • zvětšené prvky a kontrasty
 • přístup odkudkoliv - ze školy i z domova
 • bez nutnosti instalace - celý kurz je online

To nejdůležitější pro vyučujícího/asistenta

 • přehled o výsledcích žáka
 • možnost vyučovat společně žáky se zdravotním postižením i bez něj
 • možnost pořádat ve třídě soutěže v psaní všemi deseti
 • didaktická a metodická podpora
Co všechno tato adaptovaná verze Psaní Hravě obsahuje?

1. kurz psaní všemi deseti adaptovaný pro uživatele se zrakovým postižením

 • Přístup k již plně přístupnému a otestovanému online nástroji pro výuku psaní na klávesnici pro uživatele se zrakovým postižením.
 • inkluzivní podpora = reálné a plnohodnotné začlenění žáka se zrakovým postižením do výuky běžné školy v rámci příslušného předmětu či zájmového kroužku = moderní a společný výukový nástroj, společně se spolužáky, stejný učitel, v reálném čase a místě výuky třídy/zájmové skupiny, možnost domácího tréninku (zapojení rodičů) či kontroly ze strany SPC
 • Celé rozhraní je přizpůsobeno pro hlasové odečítače.
 • Texty zohledňují nevidomé uživatele. Kromě toho, veškeré důležité informace jsou prezentovány i v textové formě, aby byly přístupné.
 • Struktura webu je navržena tak, aby se v ní nevidomý uživatel rychle zorientoval.
 • Hry jsou vytvořeny tak, aby hlasový odečítač průběžně četl písmena a slova k opisu. Navíc si je může uživatel nechat přečíst opakovaně.
 • Ve hrách jsou zvuky usnadňující orientaci v průběhu hry.
 • Rozhraní pro nevidomé obsahuje textovou nápovědu k celé aplikaci, včetně návodu k jejímu používání.
 • Celé rozhraní i texty jsou dostatečně kontrastní pro slabozraké uživatele.
 • V nastavení je možnost vybrat si velikost i typ písma ve hrách, aby slabozrací uživatelé snáze přečetli texty k opisu.
 • Administrace soutěží v psaní na klávesnici pro žáky a studenty se zrakovým postižením

2. didaktická a metodická opora pro vyučující/asistenty

 • otevřené, průběžně rozšiřované a aktualizované online portfolio obsahující informační, metodické, didaktické a další materiály k výuce těchto žáků
 • podpůrná online platforma pro učitele = možnost klást dotazy, konzultovat konkrétní problémy, sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat příklady z praxe
 • prezenční, telefonické a elektronické konzultace
 • informace o aktuálních akreditovaných kurzech pro učitele k aplikaci Psaní Hravě ve výuce žáků se zrakovým handicapem, příp. s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rozsáhlá nápověda pro samotný začátek výuky od specialisty na přístupnost Radka Pavlíčka

Časté dotazy

Je kurz pro mě?

Psaní Hravě je webová aplikace pro výuku psaní na klávesnici přístupná uživatelům se zrakovým postižením. Kurz je pro vás, pokud jste nevidomí, slabozrací, nebo se potýkáte s jinou formou zrakového postižení.

V čem se kurz liší od běžné verze Psaní Hravě?

Prostředí kurzu jsme zjednodušili, zpřehlednili a upravili tak, aby bylo plně přístupné. Nevidomí uživatelé mohou kurz absolvovat pomocí hlasového odečítače. Součástí je také hlasová nápověda.

Všechny úpravy jsme testovali s nevidomými a slabozrakými žáky i dospělými.

Může na žáka dohlížet více lidí (tzn. vidět jeho statistiky)?

Ano může. Přístup ke statistikám lze zřídit jak pro asistenta, tak pro rodiče a pro další zúčastněné

Může mít žák přístup do svého účtu ze školy i z domova?

Ano může. Odkudkoliv, kde je internet a klávesnice, se může žák ke svému účtu přihlásit.

Jak kurz vznikl?

Rostoucí trend inkluze ukazuje citelnou absenci kvalitní výuky psaní na klávesnici u žáků s postižením zraku v běžných školách. Transkript online navázal díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu projektovou spolupráci s firmou Psaní Hravě a společně adaptovali jeden z existujících online kurzů výuky psaní všemi deseti. Tým projektu tvoří odborníci pro oblast profesionálního psaní na klávesnici, výuky a profesního rozvoje nevidomých rychlopísařů.

Cílem této realizace je zpřístupnit osobám s těžkým postižením zraku herní online kurz Psaní Hravě, který využívá stále více základních a středních škol v ČR. Jako hlavní výstup tohoto projektu vzniklo řešení uvedené aplikace přístupné vzhledem ke specifickým potřebám této skupiny uživatelů včetně metodické podpory a didaktické podpory učitelům a asistentům.

Ceník

Ceny jsou včetně DPH. Pedagog a asistent nevidomého mají licenci vždy zdarma.

1) Individuální licence přes instituci/školu

pro jednoho nebo více žáků se zrakovým postižením
5000 Kč 2500 Kč na žáka na rok
50% sleva v tomto školním roce
Tuto licenci lze také získat na základě doporučení z pedagogické-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).

2) Licence v rámci školní multilicence

pro žáka se zrakovým postižením v rámci běžné školní třídy
2000 Kč 1000 Kč na žáka na rok
50% sleva v tomto školním roce
Pořídíte-li standardní licenci Psaní Hravě pro třídu, můžete dokoupit licenci pro žáka se zrakovým postižením za zvýhodněnou cenu 1000 Kč (namísto 2500 Kč uvedených výše).
Pokud máte žáků se zrakovým postižením více, napište nám.

3) Multilicence pro speciální školu

13580 Kč 6790 Kč pro celou školu na rok
50% sleva v tomto školním roce
Tato zvýhodněná licence je pro školy, které se zaměřují na výuku žáků se zrakovým a jiným postižením.

4) Samostatná licence pro jednotlivce

pro jednotlivce, který není součástí žádné instituce/školy
790 Kč pro jednotlivce na 6 měsíců
Tato osobní licence je pro ty, kteří si kurzem chtějí projít samostatně (nejsou součástí žádné instituce/školy).

Tip k financování

Psaní Hravě pro nevidomé a slabozraké můžete objednat jako kompenzační pomůcku pro jednotlivé žáky na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) od 2. stupně podpůrných opatření. A to jako výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software.

Radek Pavlíček
Online kurz Psaní Hravě pro nevidomé a slabozraké je ideálním příkladem didaktické pomůcky, která byla vytvořena s ohledem na skutečné potřeby uživatelů se zrakovým postižením, a je tak pro ně v maximální možné míře přístupná a použitelná.
Radek Pavlíček, certifikovaný specialista na přístupnost webu, Poslepu.cz

Kontaktujte nás

Napište nám na nevidomi@psanihrave.cz, pro kolik uživatelů byste chtěli Psaní Hravě využít. Obratem se vám ozveme a objednávku společně dořešíme.

V případě otázek nás můžete kontaktovat také telefonicky na +420 603 417 345.

Helena Veselá

+420 603 417 345

nevidomi@psanihrave.cz

(napište číslo)