Vyberte stránku

Získejte na Psaní Hravě dotaci

autor: | 10. 06. 2020

Jelikož Psaní Hravě slouží jako vzdělávací pomůcka, můžete na ni získat finance na pro své třídy formou dotací či grantů. Těch je celá řada, a to jak na lokální (ČR, MŠMT, okres, město, firma), tak i globální úrovni (dotace EU, nadnárodní firmy).

Dotací existuje celá řada a abyste z nich mohli finance čerpat, stačí o ně většinou zažádat a splnit jejich podmínky. Většinou to není komplikované. Důležité je pochopit, jak fungují dotace. Dotačních výzev existuje velké množství, sledování je možné přes grantový diář nebo pak průběžně na internetu na stránkách vyhlašovatelů výzev (vašeho kraje, města/obce…).

Co je to dotace?

Dotace je forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního nebo územního rozpočtu (obce, kraje). Může a nemusí být stanovena na konkrétní účel.

Obecný postup pro získání dotace/grantu

 1. Najít příslušnou výzvu
 2. Zjistit ze žádosti:
  1. zda to, co chci, odpovídá tomu, co daná dotace/grant podporuje, a zda splňuji formální požadavky (např. zda se výzva vztahuje na státní školy a já učím na státní škole…)
  2. kdy mohu finance čerpat (zda na začátku, v průběhu, či na konci)
 3. Vypracovat žádost (Jak vypracovat žádost?)
 4. Předložit žádost
 5. Po potvrzení žádosti nebo již v průběhu kontaktovat nás – podíváme se spolu na možnosti, jaké se nabízí.

Přehled výzev, dotací a grantů

Výzvy, dotace a granty najdete nejčastěji pod následujícími třemi institucemi.

EU:

MŠMT:

MASky (= místní akční skupiny)

 • Podívejte se, zda nějaká MASka nepůsobí na vašem území – tady je databáze MASek. Nejsou zřízeny v Praze, jinak ale fungují na území celé ČR. MASky pomáhají především menším školám, které vzhledem k velikosti nemohou dosáhnout na jiné dotace.
 • Umí podpořit školy, záleží však na tom, zda daná MAS má peníze na daný účel (kurz pro školu). Pokud ano a škola působí na území dané MASky, pak je možné získat dotaci.
 • Velmi dobře funguje např. MAS Podlipansko, která má aktuálně i projekt s penězi na vzdělávání ve školách – pro okres Nymburk a Kolín. Více info na https://podlipansko.cz/, zmiňovaný projekt pro školy na Nymbursku a Kolínsku je pak na https://vzdelavani-spolecne.cz/

Magistrát města Prahy + jednotlivé KRAJSKÉ ÚŘADY

Jak si připravit žádost?

Ať už připravujete žádost pro EU, MŠMT nebo MASky, myslete na to, že žádosti čtou lidé. Je dobré, aby taková žádost měla hlavu a patu. Pomůže vám, pokud si postupně odpovíte na následující dotazy:

 • Proč? 
  • např. chcete vaše žáky naučit psát všemi deseti a připravit je tak lépe na trh práce
  • cíl musí být v souladu s výzvou
  • dílčí specifikace by měly splňovat pravidlo S.M.A.R.T
   • specifické (psaní všemi deseti prsty)
   • měřitelné (rychlost a plynulost úhozů)
   • důkladné (pravidelnost výuky 1x týdně)
   • realistické (zapojení v praxi už i během studia)
   • časové vázané (výuka 1 rok)
 • Co?
  • Jaké mají být výsledky celé aktivity – např. napsání závěrečného textu všemi deseti.
 • Jak?
  • Jak často budete vyučovat a jaké metodiky používáte.  Jako podklad vám poslouží náš návod na výuku pro učitele, ve kterém je metodika rozepsána.
 • Kdo?
  • Představte sebe + případné kolegy a jejich role ve výzvě.
 • Kdy?
  • Časový harmonogram vaší výuky, např. 1 hodina za týden.
 • Za kolik?
  • Viz náš ceník + vaše další náklady spojené s výukou této činnosti.

Co vám dále může pomoci?

Přejeme vám úspěšné zpracování žádosti a získání finanční podpory.
Těšíme se na naši spolupráci při rozvíjení dovednosti psaní všemi deseti vašich žáků.

Začít můžete již nyní.

Založte si školní účet Psaní Hravě a trénujte se žáky v trial verzi zdarma.


Mohlo by vás zajímat