Vyberte stránku

Obecný postup pro získání dotace/grantu

 1. Najít příslušnou výzvu
 2. Zjistit ze žádosti:
  1. zda to, co chci, odpovídá tomu, co daná dotace/grant podporuje, a zda splňuji formální požadavky (např. zda se výzva vztahuje na státní školy a já učím na státní škole…)
  2. kdy mohu finance čerpat (zda na začátku, v průběhu, či na konci)
 3. Vypracovat žádost (Jak vypracovat žádost?)
 4. Předložit žádost
 5. Po potvrzení žádosti nebo již v průběhu kontaktovat nás – podíváme se spolu na možnosti, jaké se nabízí.

Přehled výzev, dotací a grantů

Výzvy, dotace a granty najdete nejčastěji pod následujícími třemi institucemi.

EU:

MŠMT:

MASky (= místní akční skupiny)

 • Podívejte se, zda nějaká MASka nepůsobí na vašem území – tady je seznam MASek. Nejsou zřízeny v Praze, jinak ale fungují na území celé ČR. MASky pomáhají především menším školám, které vzhledem k velikosti nemohou dosáhnout na jiné dotace.
 • Umí podpořit školy, záleží však na tom, zda daná MAS má peníze na daný účel (kurz pro školu). Pokud ano a škola působí na území dané MASky, pak je možné získat dotaci.
 • Velmi dobře funguje např. MAS Podlipansko, která má aktuálně i projekt s penězi na vzdělávání ve školách – pro okres Nymburk a Kolín. Více info na https://podlipansko.cz/, zmiňovaný projekt pro školy na Nymbursku a Kolínsku je pak na https://vzdelavani-spolecne.cz/

Magistrát města Prahy + jednotlivé KRAJSKÉ ÚŘADY

Jak si připravit žádost?

Ať už připravujete žádost pro EU, MŠMT nebo MASky, myslete na to, že žádosti čtou lidé. Je dobré, aby taková žádost měla hlavu a patu. Pomůže vám, pokud si postupně odpovíte na následující dotazy:

 • Proč? 
  • např. chcete vaše žáky naučit psát všemi deseti a připravit je tak lépe na trh práce
  • cíl musí být v souladu s výzvou
  • dílčí specifikace by měly splňovat pravidlo S.M.A.R.T 
   • specifické (psaní všemi deseti prsty)
   • měřitelné (rychlost a plynulost úhozů)
   • důkladné (pravidelnost výuky 1x týdně)
   • realistické (zapojení v praxi už i během studia)
   • časové vázané (výuka 1 rok)
 • Co?
  • Jaké mají být výsledky celé aktivity – např. napsání závěrečného textu všemi deseti.
 • Jak?
  • Jak často budete vyučovat a jaké metodiky používáte.  Jako podklad vám poslouží náš návod na výuku pro  učitele, ve kterém je metodika rozepsána.
 • Kdo?
  • Představte sebe + případné kolegy a jejich role ve výzvě.
 • Kdy?
  • Časový harmonogram vaší výuky, např. 1 hodina za týden.
 • Za kolik?
  • Viz náš ceník + vaše další náklady spojené s výukou této činnosti.

Co vám dále může pomoci?

Chcete mít žádost a nohy na stole?

Obraťte se na naši specialistku Michaelu pomocí tohoto dotazníku.

Michaela Štetková

Konzultantka, lektorka a mentorka. Má přes 5 let zkušeností se zajišťováním peněz pro různé projekty a veřejně prospěšné aktivity.