Vyberte stránku

Šablony přehledně a jednoduše (rok 2022/2023)

autor: | 14. 01. 2023

Když se řekne slovo šablona, řadě lidí ve školství vstávají hrůzou chlupy na zádech, další jen pokrčí rameny, protože moc neví, o co přesně jde, a hrstka těch nejodolnějších se skrytě usměje. Proč? Protože šablony od MŠMT dokáží být velmi přínosným nástrojem pro učitele, kteří chtějí čerpat finance pro vzdělávací aktivity žáků. V tomto článku se podíváme, jak na to.

V tomto článku se dozvíte:

 

Co je to šablona?

Šablonu si můžete představit jako šuplík, v němž jsou finance, které můžete vy jako učitel čerpat na určitou aktivitu pro žáky. Je to nástroj, kterým naše ministerstvo školství podporuje vzdělávací aktivity.

Na šablony dříve spadající pod Operační program pro výzkum a vzdělání nyní navazují šablony v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Oproti dřívějším šablonám jsou nyní zjednodušeny, což je činí uživatelsky přívětivější. I nadále zůstává, že čerpání finančních prostředků má své specifické podmínky, avšak ve formátu zjednodušeného vykazování.

Nový operační program se i nadále snaží rozvíjet systém podpory škol jako celku. Usiluje  také o proměnu obsahu vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, v níž naleznete důležité informace a strategické body. Například zde najdete kapitolu o rozvoji klíčových kompetencí nejen dětí, žáků a mladistvých, ale i odborných pracovníků).

Tip: Od velkých donátorů můžete dostat plusové body, pokud do svého plánu zohledníte a nabídnete řešení pro naplnění cíle Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Zároveň OP JAK podporuje akční plánování jednotlivých území ČR a to na témata jako je: digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností.

Jaké šablony můžete čerpat na Psaní Hravě

V současnosti jsou vyhlášeny dvě nové výzvy, které v sobě skrývají několik různých typů šablon, které můžete použít pro financování svých projektů. Výzvy jsou rozděleny dle stupně vzdělávání, a to na: Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Finanční prostředky na Psaní Hravě pro školy, ale i na Psaní Hravě pro jednotlivce můžete získat prostřednictvím několika typů aktivit dle uvedených šablon. Zažádat můžete buď na samostatnou aktivitu, anebo jako součást dalších aktivit v rámci vzdělávání.

Získejte grant na svou výuku

 

1x za 3 měsíce od nás přes 1900 učitelů dostává tipy, jak získávat peníze z dotací na svou výuku. Nejen na Psaní Hravě.

Přidejte se k nim, nezabere vám to ani 30 sekund.

 

Chci tipy na dotace!

1. ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I:

DO 28. DUBNA 2023

Kurz Psaní Hravě pro školy nebo také Psaní Hravě pro jednotlivce lze zařadit do několika typů těchto šablon:

PSANÍ HRAVĚ PRO JEDNOTLIVCE MŮŽETE VYUŽÍT V RÁMCI:

Šablona: 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Tuto šablonu můžete využít pro profesní rozvoj a růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ. Ať už pomocí dlouhodobého vzdělávání, či průběžných sebevzdělávacích aktivit. Toto vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů.

Pro potřeby této šablony tak můžete využít licenci Psaní Hravě pro jednotlivce, jelikož tento kurz je možné zařadit do dovedností, znalostí a kompetencí, které jsou v této šabloně podporovány. Tzn., že tuto licenci lze zařadit do následujících témat: Vzdělávání s využitím nových technologií; Alternativní/inovativní formy výuky.

Díky využití této šablony můžete podporovat rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, dochází k využití inovativních forem výuky – tj. učitel se seznamuje s novým kurzem, který poté může sám aplikovat ve výuce nebo jej využít pro rychlejší a efektivnější práci s vlastními vzdělávacími přípravami.

Obdobné využití pro licenci Psaní Hravě pro jednotlivce je i u dalších šablon, které jsou však zaměřeny na odlišnou oblast (např. školní družiny, školní kluby, střediska volného času). Jedná se o tyto šablony:

Šablona: 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Šablona: 1.VI/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ

PSANÍ HRAVĚ PRO ŠKOLY MŮŽETE VYUŽÍT V RÁMCI:

Šablona: 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivit této šablony je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Výhoda této šablony je, že zvolenou aktivitu můžete realizovat přímo ve výuce nebo v rámci dalších hodin vzdělávání, které poskytuje škola nad rámec běžné výuky.

Do této šablony je tedy jednoznačně možné zahrnout aktivity rozvíjející psaní všemi deseti – tj. nabízí možnost získání finančních prostředků na Psaní Hravě pro školy.

Obdobné využití pro Psaní Hravě pro školy je i u dalších šablon, které jsou však zaměřeny na odlišnou oblast (např. inovativní vzdělávání v rámci školní družiny, školního klubu či střediska volného času).

Jedná se o tyto šablony:

Šablona: 1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Šablona: 1.VI/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ

Obdobně zaměřená témata jsou pak také u druhé výzvy šablon.

2. ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I:

DO 31. LEDNA 2023

PSANÍ HRAVĚ PRO JEDNOTLIVCE MŮŽETE VYUŽÍT V RÁMCI:

Šablona: 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Podmínky jsou totožné jako u šablon výše zmíněných – viz – 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

PSANÍ HRAVĚ PRO ŠKOLY MŮŽETE VYUŽÍT V RÁMCI:

Šablona: 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Podmínky jsou totožné jako u šablon výše zmíněných – viz – 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Šablona: 1.VIII/2 Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

Podmínky jsou totožné jako u šablon výše zmíněných – viz – 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Kdo vám se šablonami pomůže?

Je to snazší, než to vypadá – nemusíte se bát. Pokud potřebujete poradit, máte několik možností:

Kontaktujte naši specialistku na šablony a dotace Michaelu Štetkovou. V oblasti získávání financí pro neziskovky a školy se pohybuje už přes pět let. Kontakt: michaela.babukova@gmail.com

Na vaší škole je pravděpodobně někdo, kdo šablony už řešil nebo řeší. Pošlete mu odkaz na tento článek a poraďte se s ním.

Kontaktujte MASku (Místní akční skupinu) ve svém okrese. MASky jsou organizace pomáhající s financováním aktivit škol. Podívejte se na seznam všech MASek v rámci ČR, při kliknutí na území se zobrazí název MASky plus seznam všech obcí v ní včetně okresů a krajů. Podívejte se také, zdali MASka, do níž spadáte, nabízí kompletní zpracování žádostí pro šablony.

Užitečné odkazy:

Setkání odborných partnerů k Šablonám MŠ a ZŠ I OP JAK a Šablonám SŠ a VOŠ I OP JAK

Výzva: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Leták: Šablony pro MŠ a ZŠ I – Základní školy

Leták: Šablony pro MŠ a ZŠ I – Střediska volného času

Výzva: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Leták: Šablony pro SŠ a VOŠ I – Střední školy

Leták: Šablony pro SŠ a VOŠ I – Domovy mládeže a internáty

Závěrem

Svět šablon nemusí být na první pohled průhledný, ale stačí pár přesně mířených dotazů a rychle se v něm zorientujete. Chce to trochu papírování, ale výměnou za vaši energii jsou dostupné finanční zdroje, na které byste jinak nedosáhli. Jakmile budete jednou ze šablony úspěšně čerpat, bude vám připadat snadné hledat si cesty k financování jiných aktivit, které budou mít přínos pro vaše žáky, školu i pro vás.

Máte dotazy?

Mohlo by vás zajímat

Jak se píše ampersand? Článek s procvičením!

Jak se píše ampersand? Článek s procvičením!

Ampersand je legrační slovo reprezentující spojku "a" či "et" (latinské a). V češtině se mu častokrát říkalo obchodní A. Proč? A jak jej napsat najdete v tomto článku. Ampersand na PC V první řadě je potřeba si dát pozor na to, jakou máte klávesnici. A to i českou....