Vyberte stránku

Soutěže Psaní Hravě – jak na ně

autor: | 05. 01. 2024

Soutěže představují zpestření výuky psaní na klávesnici, jsou také ideálním nástrojem pro povzbuzení motivace a slouží také jako nástroj pro zhodnocení dosažených dovedností v psaní.

 

Soutěžit mezi sebou může kdokoliv, kdo má ale i nemá založený svůj uživatelský účet Psaní Hravě.
Soutěž může probíhat mezi žáky jedné třídy, mezi žáky v rámci jedné školy, více škol, mezi zaměstnanci jednoho oddělení, jedné firmy, mezi jednotlivci.

 

Soutěží se ve standardním opisu textu.

 

Pro zjednodušení používáme v tomto článku školní terminologii (žák, učitel, třída), ale soutěže fungují analogicky i pro firmy.

 

Vytvoření soutěže

 • ve školní administraci v horním menu zvolte „Soutěže“

 

 

 • zobrazí se přehled všech soutěží – probíhající, naplánované, ukončené
 • klikněte na volbu „Vytvořit soutěž“

 

 

 

 • objeví se před vámi formulář tvorby soutěže, do kterého vyplňte následující informace:
  • Název soutěže
  • Popis soutěže
  • Datum a čas zahájení/ukončení soutěže – Nabízí se vám dvě možnosti, buď zahájíte/ukončíte soutěž ručně nebo si můžete nastavit zahájení/ukončení soutěže do budoucího okamžiku, případně kombinace automatického a ručního zahájení či ukončení soutěže.
  • Hodnotící kritérium – Určuje hlavní hodnotící kritérium, podle kterého se seřadí výkony soutěžících ve výsledcích soutěže. K dispozici jsou dvě možnosti:
   – čistá rychlost, která vyjadřuje počet čistých úhozů za 1 minutu. Výpočet = (hrubé úhozy – 10x počet chyb)/čas opisu,
   – procento chyb. Toto kritérium dává stěžejní důležitost přesnosti psaní. Při řazení výsledků soutěže upřednostňuje nižší chybovost před rychlostí psaní.
  • Účastníci uvidí výsledky – V některých okamžicích je vhodné, aby soutěžící viděli výsledky ostatních účastníků, v některých však ne. Proto můžete rozhodnout, zda soutěžící uvidí výsledky všech účastníků, nebo pouze ten svůj.
  • Počet pokusů – Kolikrát bude moci soutěžící soutěž opakovat – neomezený počet pokusů, 1 pokus, 2 pokusy, 3 pokusy, 5 pokusů nebo 10 pokusů. Ve výsledcích soutěže se zobrazí nejlepší z uskutečněných pokusů.
  • Délka soutěže (opisu) – Určuje, jak dlouho bude trvat jeden pokus soutěžícího. Nabízí se: do opsání celého textu, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut. V případě, kdy následně zvolíte pro opis vlastní text, text se automaticky prodlouží v textovém opakování, aby odpovídal nastavené době opisu.
  • Text k opisu – Pro opis můžete určit náhodný text pro všechny soutěžící stejný o délce 30 slov vygenerovaný aplikací nebo si stanovíte vlastní text. Jestliže jste zvolíte vlastní text, objeví se okno, do kterého svůj text vepíšete (zkopírujete).
  • Povolené klávesy – Zde určíte, jaké klávesy/písmena se budou v náhodně generovaném textu vyskytovat. Nabídka odpovídá jednotlivým úrovním v kurzu – do dfjk, do aslů, do ei, …, všechny. Pokud povolené klávesy přenastavíte, dojde k přegenerování textu.
   Jestliže jste v předchozím kroku zvolili k opisu text vlastní, volba určení povolených kláves se z logiky věci stane nedostupnou.

 

 

 • Potvrďte „Vytvořit soutěž“
 • Zobrazí se stránka soutěže

Zahájení a ukončení soutěže

 • Pokud jste zvolili Datum a čas zahájení soutěže k budoucímu okamžiku, začne se vedle názvu soutěže odpočítávat čas do začátku. Soutěž se nyní nachází v záložce „Naplánované soutěže“. Jakmile soutěž započne, přesune se do „Probíhající soutěže“. Současně se začne odpočítávat čas do ukončení soutěže, pokud jste naplánovali také automatický konec. Po uplynutí času soutěže se vedle názvu soutěže objeví informace „soutěž je již ukončena“.
  V případě volby ručního zahájení/skončení se čas začátku ani konce neodpočítává.

 

 

 • Jestliže jste se rozhodli pro ruční spuštění začátku a konce soutěže, nabídne se vám na stránce soutěže možnost „zahájit soutěž“ a „ukončit soutěž“. Než soutěž ručně spustíte, nachází se v záložce „Naplánované soutěže“. Po zahájení se soutěž přesune do „Probíhající soutěže“.

 

 

 

 

Ukončenou soutěž můžete kdykoliv znovu spustit a pokračovat, kde jste přestali.

Upravení soutěže

Všechny parametry soutěže můžete upravit volbou „Upravit soutěž“ nacházející se na stránce soutěže. Po kliknutí na tuto možnost se dostanete zpátky do původního okna tvorby soutěže.

 

 

Pozvání/připojení hráčů do soutěže

Na stránce soutěže se vyskytují tři možnosti, kterými můžete hráče do soutěže přizvat.

 

 • 1. možnost – zvacím odkazem
  Zkopírujete vygenerovaný odkaz a pošlete jej hráčům e-mailovou zprávou či jiným komunikačním kanálem.

 

 

Hráč tento odkaz vloží do internetového vyhledávače a zobrazí se mu stránka pro vstup do soutěže.

 

 • 2. možnost – kódem soutěže
  Hráči vloží do webového vyhledávače stránku: www.psanihrave.cz/souteze/vstup a odentrují. Objeví se stránka pro vstup do soutěže, na které vloží vygenerovaný kód soutěže (červeně napsaná kombinace písmen a čísel v učitelské administraci), a potvrdí „Najít soutěž“. Zobrazí se stránka pro vstup do soutěže.

 

                            

 

 • 3. možnost – výběr žáka ze seznamu
  V seznamu žáků vyberete ty, kterým se v jejich osobním uživatelském účtu zobrazí pořádaná soutěž. Hráč soutěž nalezne v horním menu svého herního prostředí pod záložkou „Soutěže“.

 

                     

 

 

Vstup do soutěže

Do soutěže vstoupí hráč buď po vepsání svého jména, pokud nemá u Psaní Hravě svůj účet, nebo po přihlášení do svého uživatelského účtu.
Jestliže uvede pouze své jméno či přezdívku, objeví se, po potvrzení „Vstoupit do soutěže“, přímo v prostředí soutěže.
V případě, kdy hráč zvolil přihlášení do svého uživatelského účtu, po kliknutí na „Vstoupit do soutěže“ se nejprve dostane do prostředí svého osobního kurzu. Danou soutěž nalezne v záložce „Soutěže“ v horním menu, v záložce podle charakteru soutěže – třídní či veřejné.

 

 

 

Po kliknutí na název soutěže se objeví v soutěžním prostředí.

 

Jak soutěžit

V prostředí soutěže může hráč zvolit, zda chce nejprve absolvovat zahřívací kolo, které se nezapočítává do výsledků soutěže žádným parametrem (čas, rychlost, přesnost, počet pokusů) nebo zda ihned přistoupí k soutěžení se záznamem statistiky. Jedna hra zahřívacího kola trvá 1 minutu. Zahřívací kolo může hráč opakovat v libovolném počtu.

 

 

Před soutěží se hráči zobrazí informace o podmínkách soutěže stanovených při její tvorbě.

 

 

Zahřívací kolo i soutěž hráč spustí stisknutím mezerníku.

 

Volbou „Mé výsledky“ si hráč může prohlédnout, jakého úspěchu dosáhl. V případě, kdy bylo při tvorbě soutěže povoleno zobrazení výsledků všech účastníků, může hráč zvolit „Přejít na celkové výsledky“, kde uvidí porovnání s ostatními soutěžícími. Nejlepší pokus hráče je vyznačený tučným písmem.

 

Výsledky v učitelské administraci

Učitel může ve své učitelské administraci sledovat průběžné a konečné výsledky soutěže tak, že na stránce konkrétní soutěže (horní menu – Soutěže – název soutěže) potvrdí volbu „Přejít na výsledky hráčů“. Pořadí hráčů je seřazeno podle kritéria hodnocení, které bylo zvoleno při tvorbě soutěže.

 

 

 

 

Po zdárném ukončení soutěže a zhodnocení výsledků nezbývá než jiného než odměnit hráče za jejich snahu a píli motivační pochvalou, odpovídající známkou nebo možná i nějakou věcnou cenou 🙂

 

Chci vytvořit soutěž

Mohlo by vás zajímat

Prstkrabice a proč jí se svými žáky vyrobit

Prstkrabice a proč jí se svými žáky vyrobit

Je těžké přesvědčit žáky, aby se při psaní všemi deseti dívali pouze na obrazovku a nehledali písmenka na klávesnici? Jak jim pomoci, aby skutečně začali psát správným prstokladem a dívali se pouze na obrazovku? Vytvořte si společně prstkrabici! Co je prstkrabice a...

Jak na domácí výuku s Psaní Hravě

Jak na domácí výuku s Psaní Hravě

Nechte žáky učit se psát všemi deseti. Psaní Hravě je stavěné pro domácí výuku. Je to opravdu jednoduché. V tomto článku se dozvíte: jak rychle začít s domácí výukou jak na dálku řídit postup žáků jak získat školní licence Jak rychle začít s domácí výukou Vytvoříte si...

Jak se píše krát? Článek s procvičením!

Jak se píše krát? Článek s procvičením!

Krát umíme častokrát docela ošidit a používáme místo něj buď hvězdičku anebo dokonce písmeno x, jak se ale krát píše správně? A proč je to v matematických zápisech důležité? Jak napsat krát na PC? Krát můžete napsat pomocí pravého altu AltGr či levého Altu a Ctrl a...