Vyberte stránku

Zkušenost ZŠ Polná s adaptovaným kurzem Psaní Hravě: inkluzivní přístup přinesl pozitivní změny

autor: | 05. 01. 2024

Na Základní škole Polná se odehrál příběh, který ilustruje, jak malé změny ve výukových metodách mohou mít významný dopad na rozvoj inkluzivního vzdělávacího prostředí, které podporuje a obohacuje učební zkušenosti všech žáků.

 

Tento příběh začíná původním rozhodnutím školy zakoupit standardní licence kurzu Psaní Hravě pro všechny žáky, ale postupně se vyvinul k adaptaci výuky pro ty, kteří potřebují speciální přístup.

 

ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná

ředitel pan Mgr. Zbyněk Wasserbauer, MBA

Výzva ve výuce

Paní učitelka Mgr. Ivana Havlíčková čelila výzvě, jak efektivně vyučovat psaní na klávesnici ve třídě, kde se potřeby žáků výrazně lišily. Mezi jejími žáky byli jak ti, kteří se rychle a snadno učí, tak i žák s poruchou autistického spektra a žák s lehkou mentální retardací, pro které byla standardní verze kurzu náročnější.

 

Přechod na adaptovanou verzi

Ředitel školy, pan Zbyněk Wasserbauer, se rozhodl pro investici do adaptovaných verzí kurzu pro ty žáky, pro které nebyla standardní verze ideální a kteří potřebovali adaptovanou podobu uzpůsobenou pro osoby se speciálními vzdělávacími požadavky.

Tento jeho krok byl motivován snahou poskytnout všem žákům rovné vzdělávací příležitosti. Adaptovaná verze kurzu nabídla flexibilnější přístup, který umožnil žákům s různými potřebami učit se efektivněji.

 

Pozitivní dopady

 Adaptovaná verze kurzu Psaní Hravě přinesla několik zásadních výhod:

  • Flexibilita: Umožnila žákům se speciálními potřebami postupovat vlastním tempem.
  • Zapojení: Všichni žáci, včetně těch se speciálními potřebami, se cítili více zapojeni do výuky, což pozitivně ovlivnilo jejich motivaci a sebevědomí.
  • Individuální přístup: Kurz umožnil paní Havlíčkové přizpůsobit výuku potřebám každého jednotlivého žáka, což bylo klíčové pro ty, kteří se ve standardní verzi necítili komfortně.

 

 

Výsledky

Zavedení adaptované verze kurzu Psaní Hravě na ZŠ Polná přineslo okamžité pozitivní změny. Dva zdravotně postižení žáci, kteří se v původní verzi kurzu setkávali s obtížemi, začali po změně ihned projevovat znatelný pokrok.

 

První z nich, který měl potíže s koncentrací po první chybě, nyní, měsíc po změně, prokazuje zlepšení ve svém zapojení do výuky, i když stále čelí výzvám. Druhý žák, který se předtím ztrácel v základních úrovních, mj. také z důvodu koordinace prstů, nyní díky adaptovanému přístupu, začal postupovat vpřed a aktivněji se zapojuje do třídních aktivit.

Tento pokrok podpořil jejich učební vývoj a přispěl k lepšímu pocitu sounáležitosti a sebevědomí v rámci třídy.

 

Závěr

Příběh ZŠ Polná je příkladem toho, jak malé změny ve výukových metodách mohou mít významný dopad na posilování individuálních schopností a sebevědomí žáků, což vede k vytvoření bohatšího a více podporujícího vzdělávacího prostředí pro všechny.

 

Vyzkoušet adaptovaný kurz Psaní Hravě

 

Mohlo by vás zajímat

Motivace: jak si ji udržet a jak se bez ní obejít

Motivace: jak si ji udržet a jak se bez ní obejít

Motivace je síla, která pomáhá v aktivitě setrvat navzdory všemu. Všichni známe nadšené začátky, kdy se rozhodneme, že se naučíme anglicky, hrát na kytaru anebo psát všemi deseti. Nadšení a nové začátky jsou krásné a postup je rychlý. A pak přijde život a s ním běžné...

Styly výuky – odlišnosti, specifika a použití

Styly výuky – odlišnosti, specifika a použití

V praxi se setkáváme s nasazením výuky psaní všemi deseti v mnoha případech - školy, malé, velké, základní, střední, odborné, gymnázia a nebo zájmové kroužky. V závislosti na vaší situaci se může použití Psaní Hravě pro školy lišit a na tyto rozdíly se teď podíváme,...