Vyberte stránku

Případová studie: Psaní Hravě jako zaměstnanecký benefit v RKL Opava, spol. s r. o.

autor: | 13. 03. 2024

V dnešní digitální době je schopnost psát všemi deseti na klávesnici neocenitelnou dovedností, která může výrazně zvýšit produktivitu a efektivitu práce. Příběh firmy RKL Opava, spol. s r. o. a jejího úspěšného začlenění online kurzu Psaní Hravě do programu zaměstnaneckých benefitů slouží jako inspirativní příklad pro ostatní organizace, které hledají způsoby, jak posílit dovednosti svých týmů.

Od osobní zkušenosti k zavedení do firmy

 

Cesta k zavedení kurzu Psaní Hravě do firmy začala osobní iniciativou pana Jána Franera, CI manažera firmy, který kurz nejprve absolvoval na vlastní pěst. Jeho pozitivní zkušenost, kdy se za pouhých 12 hodin naučil efektivní prstoklad a osvojil si dovednost psát bez nutnosti dívat se na klávesnici, ho inspirovala k nabídnutí tohoto kurzu i jeho kolegům.

 

„Jsem s kurzem spokojený, protože splnil to, co sliboval a co jsem od něj čekal. Při psaní se nyní mohu dívat na monitor a nemusím sledovat klávesnici. Mohu psát během rozhovoru, což je naprosto perfektní.“ – Ján Franer

 

Jakmile pan Franer zjistil, že kurz Psaní Hravě má verzi přizpůsobenou organizacím spočívající ve firemní administraci, s doplněním funkce správce, který může nahlížet na statistiky svých kolegů, organizovat soutěže, atd., nic nebránilo představit kurz všem kolegům a vedení firmy. Managementu se tento způsob benefitu ihned jednohlasně zamlouval.

Přístup zaměřený na zaměstnance

 

RKL Opava přistoupila k implementaci kurzu s důrazem na dobrovolnost a samostatný výběr zaměstnanců. Zájem o kurz byl zjištěn skrze jednoduchý formulář a nabídkou vyzkoušení kurzu ve zkušební části poskytované na webu Psaní Hravě. O kurz se přihlásilo 15 zaměstnanců, kterým firma zakoupila plnohodnotné licence.

 

„Do kurzu jsem se přihlásila s cílem osobního rozvoje a motivací efektivnějšího psaní v textových editorech a e-mailech. Když jsme byli osloveni, zda bychom měli zájem naučit se psát efektivně všemi deseti, byla jsem nadšená. Prošla jsem si zkušební cvičení a nadchla mně víceúrovňová cvičení. Od samého začátku se mi kurz jevil logicky sestaven a také obtížnostně seřazen.
– Bc. Klára Včelková, referent logistiky, zákaznický servis, back office Warehouse manager

 

 

Implementace

 

Firma zdůraznila flexibilitu v tréninkovém procesu umožňující zaměstnancům věnovat se tréninku nejen v domácím prostředí ale také v pracovní době. Uvědomovala si totiž, že denně stačí jen pár minut nácviku. Nebyly stanoveny ani žádné striktní termíny či požadavky na dokončení kurzu. Firmě záleželo, aby se opravdu jednalo o dobrovolný benefit, který prospěje nejen jí ale hlavně samotným zaměstnancům.

 

„Snažila jsem se psát každý den, hlavně po večerech. Některým cvičením jsem věnovala více času, protože jsem se snažila přejít každé kolo bez ztráty hvězdičky. U opakovaného tréninku mě držela myšlenka pravidelnosti a denní rutiny, osvojit si psaní všemi deseti natolik, aby bylo samozřejmostí a automatizovanou činností.“ – Klára Včelková

 

Podpora a motivace

 

Firma se snažila své zaměstnance v jejich úsilí podpořit. Pro zvýšení angažovanosti a motivace zaměstnanců využívala pravidelné e-maily, které poskytovaly připomenutí lekcí, teoretické materiály techniky a ergonometrie. Podklady pro tyto e-maily čerpala z webu Psaní Hravě, z prostředí aplikace a z materiálů, které jsou v aplikaci zpracovány.

 

„Bez firemní nabídky bych se psát všemi deseti pomocí kurzu neučila.“
– Klára Včelková

Průchod kurzem a překonání stagnace

 

Aktivita zaměstnanců se lišila. Zaměstnanec, kterému se podařilo absolvovat kurz za nejkratší čas a který před zahájením kurzu neměl vůbec žádné prstokladové základy, prošel základní částí kurzu za 8 dní. Druhý nejrychlejší si osvojil novou dovednost prstokladu za 6 týdnů. Běžně dle ohlasů uživatelů Psaní Hravě lze kurz projít a naučit se prstoklad za 10 hodin čistého času.

 

U některých zaměstnanců nastala po čase určitá stagnace. Pro nabuzení zájmu využil správce firmy, pan Franer, zorganizování soutěží se sladkou odměnou. Ukázalo se, že pro tyto zaměstnance RKL, s. r. o. je podpora ze strany firmy klíčová pro jejich motivaci a pomáhá jim v kurzu pokračovat.

 

 

„Občas přicházely momenty frustrace a demotivace hlavně u kol, které byly omezeny jak počtem úderů, tak počtem chyb. Snažila jsem se různě protahovat prsty, aby jejich pohyb nebyl tak prkenný, pouštěla jsem si různou hudbu, poslouchala zvukovou kulisu při jednotlivých úderech.“
– Klára Včelková

 

Výsledky a přínosy

 

Pan Ján Franer hodnotí schopnosti zaměstnanců, kteří již kurzem prošli, těmito slovy:
I když je z podstaty náplně práce zaměstnanců RKL, s. r. o. obtížné kvantifikovat přesný dopad kurzu na produktivitu, je zřejmé, že po dokončení kurzu se u zaměstnanců dostavila schopnost psát na klávesnici bez dívání. Zaměstnanec nemusí přerušit své myšlenky hledáním písmen, což je jasným přínosem, který zlepšuje efektivitu práce a snižuje čas strávený rutinními úkoly. Dovednost psaní poskytuje jasný přínos nejen v profesním, ale i osobním životě zaměstnanců, například při komunikaci s přáteli nebo při vyhledávání informací na internetu.

 

„Neustále se snažím psaní všemi deseti přijmout jako denní rutinu. Hlavní problém u mne byl, že jsem se snažila na začátku psát co nejrychleji, ale to se samozřejmě odrazilo na chybovosti. Začala jsem tedy po několika kolech psát pomaleji a důsledněji. Po osvojení jednotlivých prstokladů jsem začala automaticky psát rychleji, aniž bych se na rychlost psaní vědomě zaměřovala.“
– Klára Včelková

Závěr

 

Příběh RKL Opava, spol. s r. o. ukazuje, že investice do rozvoje dovedností zaměstnanců, jako je psaní všemi deseti, může mít pozitivní dopad pro jednotlivce i organizaci. Flexibilní přístup ke vzdělávání, podpora a motivace ze strany vedení a adaptabilita na potřeby a preference zaměstnanců jsou klíčové faktory pro úspěch takového programu. Tato případová studie slouží jako motivace pro další firmy, aby rozpoznaly hodnotu vzdělávacích programů a jejich potenciál pro zlepšení pracovního prostředí a celkové produktivity.

 

 

Pan Ján Franer kurz Psaní Hravě hodnotí takto:

„Psaní na klávesnici bylo vždy velikou částí mé práce a proto jsem se začal poohlížet po kurzu psaní všemi deseti. Tehdy jsem narazil na Psaní Hravě. Byl jsem sám překvapen, jak rychle vznikla vazba mezi tím, co vidím na monitoru a tím, který prst automaticky začíná startovat po klávese. Okamžitě jsem kurz zakoupil a do 12 hodin čistého času jsem se úspěšně naučil psát všemi deseti. Ihned jsem začal pociťovat zvýšení mé efektivity a byl to skvělý pocit. Co se týká motivace, já ji nepotřeboval, protože ten kurz je udělaný velmi dobře a já sám jsem velmi soutěživý.“

Hodnocení kurzu paní Klárou Včelkovou:

„Psaní Hravě je pěkně laděná a propracovaná hra, která se logicky stupňuje obtížnostně a vede k osobnímu rozvoji. Líbila se mi také nápaditost při zdolávání jednotlivých úrovní a jejich trefné pojmenování v jednotlivých kolech. A vše nekončilo jen základním kolem, ale vždy pokračuje možnost v osvojování jednotlivých kláves v různých podobách psaní. Ovládání a psaní prstokladů je jednoduše popsané.
Kurz doporučuji všem, kteří denně ke své práci využívají klávesnici.“

RKL Opava, spol. s r. o.
Komplexní dopravní a logistické služby
Přerovecká, Opava, Suché Lazce
www.rklopava.cz

 

Také chci vyzkoušet Psaní Hravě pro firmy

Mohlo by vás zajímat

Klávesy: Ctrl a Alt

Klávesy: Ctrl a Alt

Ovládací klávesy Ctrl a Alt vám dokáží neuvěřitelně zjednodušit život. Pojďte se podívat na to, jaký je správný prstoklad a co všechno tyto klávesy umí. Ctrl, neboli control Ctrl patří mezi ovládací klávesy. Znamená to, že sám o sobě jen velmi zřídka vykoná nějakou...