Vyberte stránku

Případová studie: Úspěšné zajištění každodenní motivace žáků a objektivního známkování z psaní

autor: | 15. 01. 2024

V dnešní digitální éře je klávesnice neodmyslitelnou součástí našich životů, a tím přichází i důležitost dovednosti psaní všemi deseti. Učitel ICT z Gymnázia Havlíčkův Brod, pan Ing. Adam Ferencz, přistoupil k výzvě připravit své žáky na studijní a profesní praxi s výhodou dovednosti psaní na klávesnici, a to prostřednictvím kreativního přístupu. V tomto článku se dozvíte, jakého a na úplném konci uvidíte jeho postup krok za krokem.

Výzva

Tradiční metody výuky psaní všemi deseti často narážejí na nedostatek motivace a angažovanosti studentů. To vedlo pana Ferencze k hledání nových řešení. Přitom právě pravidelný krátký trénink je pro osvojení dovednosti psaní stěžejní. Pan Ferencz si toho byl vědom a rozhodl se vytvořit motivační systém hodnocení ve spojení s kurzem Psaní Hravě.

Ing. Adam Ferencz, učitel ICT a programování, Gymnázium Havlíčkův Brod
Instgram: @brodskygympl

Vedle své pedagogické práce se věnuje také organizaci doučování studentů
prostřednictvím projektu www.learningtriangle.cz

 

„Chtěl jsem děti hlavně motivovat, aby se tréninku věnovali každý den. Bylo důležité, aby si uvědomily hodnotu pravidelné praxe a viděly, jak se jejich dovednosti zlepšují. Děti dopředu věděly, že za každý měsíc dostanou známku z psaní v aplikaci Psaní Hravě a znaly kritéria pro její určení.“

Gamifikace pro motivaci

Propojením kurzu Psaní Hravě se systémem známkování založeným na gamifikaci vytvořil pan Ferencz prostředí, kde každý den strávený tréninkem přispívá k celkové známce žáka. Milníky, získání korunky, hvězdičky za bezchybnost – vše bylo promyšleně využito k motivaci studentů.

Strategie hodnocení

„Při návrhu systému jsem chtěl zajistit, aby byl spravedlivý a transparentní, zároveň však dostatečně flexibilní, aby reflektoval individuální potřeby každého studenta. Výsledky z aplikace Psaní Hravě jsem propojil se zohledněním času stráveného při tréninku opakujícího se každý den. Dále jsem určil bodové ohodnocení za dosažení milníků ve hře a za získání korunky. Také jsem využil hvězdičky za cvičení bez překlepů.“

Technologie a výuka: Spojení pro úspěch

Využitím technologie a dat z aplikace Psaní Hravě pan Ferencz vytvořil efektivní nástroj pro sledování a hodnocení pokroku studentů. Stažená data z aplikace propojil v excelové tabulce s vlastní hodnotící škálou. Známkou ohodnotil strike milníky, další jedna známka připadla za získání korunky a za počet hvězdiček, kdy milníkem pro něj bylo dosažení 500 hvězdiček. Každý měsíc pak získávaly děti průběžnou známku za čas strávený při Psaní Hravě, jinými slovy – za snahu. Tento přístup nejenže zvýšil motivaci studentů, ale také jim poskytl cennou zpětnou vazbu o jejich pokroku. Určení konečné známky za psaní všemi deseti ještě doplnil závěrečný test psaní v podobě soutěže v aplikaci.

„Mým cílem bylo, aby se děti věnovaly psaní alespoň 5-20 minut denně. Bylo důležité, aby byl trénink pravidelný a konzistentní, což se odrazilo v jejich celkovém výkonu. Stanovil jsem, kolik dní mohli žáci během měsíce trénovat včetně víkendů, s vyloučením prázdnin a školních výletů. Za každý den získávali průměrně 2 body, tj. za cvičení od 5 do 20 minut. Pokud trénovaly pod 5 minut, získaly 0,5 bodu. Za 5-20 minut obdržely 2 body a za čas nad 20 minut maximální možné ohodnocení 2,5 bodu. Limit na žáka se rovnal maximálnímu počtu dnů možného procvičování krát 2 body. Procentuálním určením kolik bodů z kolika celkových žák získal byla odvozena měsíční známka. Tento systém byl navržen tak, aby byl spravedlivý a motivující pro všechny studenty.“

Pro měsíční známku bylo tedy zásadní získat procenta, potažmo nejdříve body vyplývající z přehledu aktivity zaznamenané v Psaní Hravě.

 

 

Porovnání tříd

Pan Ferencz poskytl konkrétní údaje o výsledcích svého přístupu. Svoji metodu zavedl ihned, proto porovnání proběhlo s jinou třídou jeho kolegy ze stejné školy, u které se neuplatňoval stejný systém hodnocení. Srovnání ukázalo výrazně vyšší míru pravidelnosti a angažovanosti mezi studenty pana Ferencze.

Studenti pana Ferencze strávili v pozorovaném období při tréninku psaní celkem 12 hodin a 2 minuty a získali 6799 hvězdiček ve hře. Zatímco studenti jeho kolegy dosáhli 6 hodin a 46 minut tréninku a 2160 hvězd.

Ve třídě pana Ferencze délka času tréninku na jednoho studenta vychází na 7 minut a 42 sekund. Student získat průměrně 8,1 hvězdiček. U studentů jeho kolegy každý žák trénovat pouze 2 minuty a 34 sekund, přičemž získal 3 hvězdičky.

Tento rozdíl v angažovanosti a výsledcích je přímým důsledkem motivujícího hodnotícího systému, který pan Ferencz zavedl.

„Výhodu této metody vidím v tom, že mě motivovala k pravidelnému cvičení, a tím jsem se to naučila lépe, než kdybych se to učila jednorázově na písemku.“

Amálie Bártíková – studentka ze třídy pana Ferencze

Individuální porovnání

K dalšímu podložení efektivity zavedeného systému pan Ferencz poskytl detailní výsledky dvou studentek, které přímo demonstrují rozdíly v dosažených výsledcích. Tyto výsledky jsou zaznamenány ve dvou tabulkách, kde první představuje data žákyně z jeho třídy, která vykázala výrazně lepší výsledky v tréninku a pravidelnosti. Druhá tabulka znázorňuje výsledky studentky z třídy jeho kolegy, kde motivační hodnotící přístup nebyl použit.

Tyto tabulky poskytují důkaz o vlivu daného systému na zlepšení angažovanosti a výkonu studentů.

 

 

přehled tréninku žáka s metodikou

 

 

přehled výsledků žáka bez metodiky

 

Výsledek a reflexe

Úspěch tohoto systému byl patrný nejen ve zvýšeném zájmu studentů o trénink psaní, ale také v jejich celkovém výkonu a sebevědomí. Díky denním reportům a přehledu je pokrok studentů zřetelný a motivující.

Potvrdilo se, že kombinace technologie, gamifikace a pravidelného hodnocení může výrazně zlepšit výukový proces. Důležitým poznatkem je, že motivace studentů je klíčová pro jejich úspěch.

Závěr

Příběh Gymnázia Havlíčkův Brod je inspirujícím příkladem toho, jak kreativní přístupy s využitím moderních technologií – v tomto případě aplikace Psaní Hravě – mohou transformovat tradiční výukové metody a vést k významným zlepšením v motivaci a výkonu studentů.


 

Postup určení známky:

Raw import

 

 

Import

 

 

Počet

Na obrázku zvýrazněna skutečnost, kdy žák v rámci jednoho dne odehrál v Psaní Hravě 327 sekund (5,45 min.), proto získal 2 body. Celkově za všechny dny v září obdržel 44 bodů.

 

 

Procenta

Těchto 44 bodů odpovídá 95,65 % z maximálně možný bodů.

Ve známkovací škále toto procentuální splnění odpovídá známce výborná+.

Známka

 

 

Také systém vyzkouším

Mohlo by vás zajímat

Několik tipů, které dodržovat při práci u počítače

Několik tipů, které dodržovat při práci u počítače

Při dlouhodobé práci u počítače je důležité nejen to, jak správně sedět, ale také to, jak správně rozložit ruce na klávesnici a kam se při práci u monitoru dívat. U počítače totiž trávíme čím dál více času, a to pro naše tělo není zdravé. Snažme se proto tuto práci...