Vyberte stránku

Šablony přehledně a jednoduše

autor: | 20. 04. 2020

Aktualizované šablony pro rok 2022/2023 najdete v tomto článku!

Když se řekne slovo šablona, řadě lidí ve školství vstávají hrůzou chlupy na zádech, další jen pokrčí rameny, protože moc neví o co přesně jde a hrstka těch nejodolnějších se skrytě usměje. Proč? Protože šablony od MŠMT dokáží být velmi přínosným nástrojem pro učitele na to, jak čerpat finance pro vzdělávací aktivity žáků. V tomto článku se podíváme, jak na to.

V tomto článku se dozvíte:

Co je to šablona?

Šablonu si můžete představit jako šuplík, ve kterém jsou finance, které si můžete vy, jako učitel, vzít na určitou aktivitu pro žáky. Je to nástroj, kterým naše ministerstvo školství ČR podporuje vzdělávací aktivity. Šablony spadají pod Operační program pro výzkum a vzdělání (MŠMT) a čerpání těchto prostředků má vždy své specifické podmínky a dobu trvání (typicky rok a půl). 

Šablon je opravdu velké množství a jsou uskupeny do různých kategorií (zde např. stručný přehled šablon pro ZŠ v kostce). Pokud jste na státní škole, je pravděpodobné, že někdo na vaší škole některou z šablon využívá nebo využíval. Poptejte se kolegů a zjistíte, že to tak složité není.

Šablony a Psaní Hravě pro školy

O finanční prostředky na Psaní Hravě pro školy můžete v rámci šablon zažádat buď jako o samostatnou aktivitu, součást dalších aktivit, a nebo využít peněz, co vám z aktuálních šablon zbyly a jinak by zůstaly nevyužity.

Tip: Řada šablon (OP VVV) vzhledem k aktuální koronavirové situaci zůstává nevyčerpaná, tak máte jedinečnou možnost jejich prostřednictvím Psaní Hravě pro školy snadno financovat.

Relevantní šablony pro Psaní Hravě pro ZŠ a SŠ spadají do dvou kategorií:

  1. Šablony II (stávající pro ZŠ a SŠ)
  2. Nové šablony III (nové pro ZŠ, lze žádat od března 2020)

V každé z těchto kategorií najdete níže konkrétní názvy šablony, jaký je jejich cíl a odůvodnění pro použití šablony.

Šablony II

Ať už uvažujete o pořízení licencí pro žáky do běžné hodiny, v rámci školního klubu nebo pro pedagogické či nepedagogické pracovníky – Šablony II, které momentálně na ZŠ i SŠ probíhají, nabízí ideální volbu. Podívejme se, jaké možnosti se nabízí.

Přehled stávajících využitelných šablon II:

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity této šablony je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Jak využít tuto šablonu pro pořízení Psaní Hravě:
Psaní všemi deseti spadá pod digitální gramotnost žáků i učitelů při práci v ICT. Je to každodenní činnost, která vede ke zvýšené efektivitě při práci nejen s textovými editory, ale i zpracování textu samotného. Rozvíjí digitální kompetence žáků i pedagogických či nepedagogických pracovníků. Výuka je navíc interaktivní, ať už s prezenční či distanční formou výuky.

Psaní všemi deseti spadá pod digitální gramotnost žáků i učitelů při práci v ICT. Je to každodenní činnost, která vede ke zvýšené efektivitě při práci nejen s textovými editory, ale i zpracování textu samotného. Rozvíjí digitální kompetence žáků i pedagogických či nepedagogických pracovníků. Výuka je navíc interaktivní, ať už s prezenční či distanční formou výuky.

Specifikaci této šablony najdete v přehledu šablon (MŠMT).

2.III/18 Využítí ICT ve vzdělávání SŠ

Totožné jako u výše uvedeného případu, jen se vztahuje na SŠ.

2.2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – c) výuka cizího jazyka

Cílem aktivity této šablony je realizace klubu pro žáky základní školy (klub je zájmový kroužek, nejčastěji probíhá v čase, kdy jsou děti ve školní družině). Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Jak využít tuto šablonu pro pořízení Psaní Hravě:
Ačkoliv se může zdát, že Psaní Hravě do výuky cizího jazyka nezapadá, opak je pravdou. Psaní Hravě pro školy máme i v anglické variantě – TType for schools. V anglické verzi využíváme pro psaní slov anglický slovník – žáci se tedy psaním učí novou slovní zásobu. Tato šablona pracuje s využitím ICT, tudíž můžete okrajově zařadit Psaní Hravě jako rozcvičku na začátek výuky či pro samostatnou práci z pohodlí domova. Naučíte tak žáky nejen efektivně komunikovat v cizím jazyce, ale také je připravíte na jejich budoucí profesní život.

Tipy na konkrétní použití:

  • projektová výuka v cizím jazyce – např. překlad webových stránek školy do cizího jazyka, překlad školního časopisu do cizího jazyka, vydávání školního časopisu v cizím jazyce, tvorba titulků k cizojazyčnému filmu atd. 
  • podpora a společné zapojení členů klubu do korespondenčních aktivit se žáky ze zahraničních škol, zapojení klubu do partnerských aktivit škol na internetu (on-line chatování žáků v cizím jazyce apod.).

Specifikaci této šablony najdete v přehledu šablon (MŠMT)

2.III/19 Klub pro žáky SŠ – c) výuka cizího jazyka

Cílem aktivity této šablony je realizace klubu pro žáky střední školy (prostor pro nepovinně volitelné předměty). Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Jak využít tuto šablonu pro pořízení Psaní Hravě:
Ačkoliv se může zdát, že Psaní Hravě do výuky cizího jazyka nezapadá, opak může být pravdou – Psaní Hravě pro školy máme totiž i v anglické variantě – TType for schools. V anglické verzi využíváme pro psaní slov anglický slovník – žáci se tedy psaním učí novou slovní zásobu. Šablona klub cizího jazyka pracuje s využitím ICT, tudíž můžete okrajově zařadit Psaní Hravě jako rozcvičku na začátek výuky či pro samostatnou práci z pohodlí domova. Naučíte tak žáky nejen efektivně komunikovat v cizím jazyce, ale také je připravíte na jejich budoucí profesní život.

Tipy na konkrétní použití

  • Nepovinně volitelný předmět psaní všemi deseti, nebo v rámci elektronické korespondence (podpora a společné zapojení členů klubu do korespondenčních aktivit s žáky z jiných škol, zapojení klubu do partnerských aktivit škol na internetu (on-line chatování žáků v cizím jazyce apod.).

Specifikaci této šablony najdete v přehledu šablon (MŠMT)

Nové šablony III

Letos na jaře byla zveřejněna nová výzva OP VVV a základní školy mohou žádat o šablony III od 31. března 2020 do 29. června 2021. 

Střední školy mají možnost realizovat aktivity jednotkových nákladů (šablon) prostřednictvím výzvy Implementace výzvy krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje. 

Přehled nově zveřejněných využitelných šablon III (2020):

3.II/10 Školní klub pro žáky ZŠ varianta f) klub ICT

Cílem školního klubu ICT je rozvoj digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti. 

Jak využít tuto šablonu pro pořízení Psaní Hravě:
Kromě programování můžete žákům nabídnou přínosnou, motivující a pestrou aktivitu psaní všemi deseti, které dál rozvíjí jejich digitální gramotnost.

 3.II/10 Školní klub pro žáky ZŠ varianta c) klub výuky cizího jazyka

Stejné jako výše.

Kdo vám se šablonami pomůže?

Je to snazší, než to vypadá – nemusíte se bát. Pokud potřebujete poradit, máte několik možností:

  1. Na vaší škole je pravděpodobně někdo, kdo šablony už řešil nebo řeší. Pošlete mu odkaz na tento článek a poraďte se s ním.
  2. Kontaktujte MASku (Místní Akční Skupinu) ve vašem okrese. MASky jsou organizace pomáhající s financováním aktivit škol. Podívejte se na seznam všech MASek v rámci ČR, při kliknutí na území se zobrazí název MASky + seznam všech obcí v ní včetně okresů a krajů.
  3. Kontaktujte naši specialistku na šablony a dotace Veroniku Pačesovou, která vám ráda pomůže. V oblasti získávání financí pro neziskovky a školy se pohybuje už přes 15 let. veronikapacesova@gmail.com

Přehledy a odkazy

Pro snadnější orientaci v problematice šablon jsme pro vás připravili rozcestník odkazů:

Závěrem

Svět šablon nemusí být na první pohled průhledný, ale stačí pár přesně mířených dotazů a rychle se v něm zorientujete. Chce to trochu papírování, ale výměnou za vaši energii jsou dostupné finanční zdroje, na které byste jinak nedosáhli. Jakmile jednou ze šablony budete úspěšně čerpat, bude pro vás snadné si hledat cesty i na jiné aktivity, které budou mít přínos pro vaše žáky, školu i vás.

Máte dotazy?

Mohlo by vás zajímat

Klávesy: Home, End, Insert, Delete a šipky

Klávesy: Home, End, Insert, Delete a šipky

Používáte na klávesnici navigační klávesy jako je Home, End, Insert a Delete? Anebo je na klávesnici prostě máte a hledáte, k čemu jsou vlastně dobré? Všechny tyto klávesy se nazývají navigační, protože vám umožňují pohybovat se po obrazovce, aniž byste museli sahat...