Vyberte stránku

Mezi zvláštními znaky má své místo i vlnovka. Jedná se o znak, který využijete v matematice, informace a občas i v běžném textu či při psaní v některém cizím jazyce (jako třeba ve španělštině).

Vlnovka jako samostatný znak

Vlnovku lze využít jak v běžném textu, kde znamená přibližně (např.: ~30°C), stejně tak je možné ji použít v matematice. A oblíbeným znakem je též v informatice, kde se používá v některých programovacích jazycích či jako označení domovského adresáře.

K napsání vlnovky lze využít jeden z následujících možností:

Pomocí pravého altu: AltGr + (1/+)

Vlnovka pomocí pravého altu
Vlnovka pomocí pravého altu

Pomocí levého altu: Alt + Ctrl + 1

Vlnovka pomocí levého altu
Vlnovka pomocí levého altu

Stejně jako u ostatních znaků, je vlnovku možné napsat pomocí ASCII kódů na numerické klávesnici a to pomocí levého Altu a kódu 126.

Vyberte si způsob, který Vám bude nejpohodlnější a vyzkoušejte si to:


V žádném z těchto způsobů nejde vlnovku využít jako diakritické znaménko (pokud byste chtěli napsat třeba ñ).

Vlnovka Levý alt Pravý alt
~ Ctrl + Alt + 1/+ Alt Gr + 1/+
Jak napsat vlnovku

Vlnovka jako diakritické znaménko

Pokud byste chtěli napsat následující písmena, je třeba přepnout na anglickou klávesnici a poté psát pomocí ASCII kódů.

Jak malá, tak velká písmena mají svůj vlastní kód:

Alt+0227 = ã
Alt+0241 = ñ
Alt+0245 = õ

Alt+0195 = Ã
Alt+0209 = Ñ
Alt+0213 = Õ

V případě, že by to bylo příliš mnoho čísel k zapamatování, tak je vždy možné v textových editorech najít záložku „speciální znaky“ a to potřebné písmenko si tam najít a vložit.

Psaní všema deseti

V dnešní době se bez klávesnice obejde již málokdo. Její efektivní používání je bránou k lepšímu využívání času. Psaní znaků jako je vlnovka, a psaní všemi deseti není těžké, jen je potřeba důkladně tyto dovednosti procvičovat. V kurzu Psaní Hravě to zvládnete hravě a s radostí.

.