Vyberte stránku

Styly výuky – odlišnosti, specifika a použití

autor: | 06. 03. 2024

V praxi se setkáváme s nasazením výuky psaní všemi deseti v mnoha případech – školy, malé, velké, základní, střední, odborné, gymnázia a nebo zájmové kroužky.

V závislosti na vaší situaci se může použití Psaní Hravě pro školy lišit a na tyto rozdíly se teď podíváme, neboť vám pomohou při rozhodování, jak celou věc uchopit.

 

 • Běžná hodina
  Psaní všemi deseti je podobně důležité, ne-li důležitější, než práce s wordem. Pokud usuzujete, že ve svých hodinách nemáte čas, tak se, prosím, zamyslete nad tím, co žákům do života ve svých hodinách
  předáváte a předat chcete. Zavedení psaní do vaší hodiny informatiky dává veliký smysl. Výhodou je, že se se žáky vídáte pravidelně – ideální na průběžnou motivaci a zadávání úkolů.
  Ideální postup je jedna úroveň za týden a rozložení výuky v rámci jednoho školního roku či delšího období, pokud máte žáky i v následujících školních letech.
 • Kroužek
  Kroužek je ideální příležitostí, jak se žáky procvičovat delší čas než jen 15 minut v hodině. V takovém případě vám pomohou materiály pro učitele (najdete v menu ve svém účtu). V nich najdete pro žáky i několik doprovodných aktivit (barvení klávesnice, prezentace…). Můžete také využít uspořádání soutěží, které aplikace nabízí.
 • Individuální výuka
  Je skvělé, pokud můžete věnovat veškerou vaši pozornost jednomu žákovi. Tento přístup je vhodný zejména pro žáky se specifickými poruchami učení. Pro výuku těchto žáků doporučujeme využít speciálně upravenou adaptovanou verzi našeho kurzu.

 

Jdeme trénovat v Psaní Hravě pro školy

Mohlo by vás zajímat

Co je cílem výuky s Psaní Hravě pro školy?

Co je cílem výuky s Psaní Hravě pro školy?

Mise kurzu Cílem našeho projektu je pomoci vám (učitelům) naučit své žáky psát všemi deseti - jednoduše. Naším výukovým systémem řešíme problém, že učitelé často neví, jak žákům tuto dovednost do života předat, či nemají ve svých hodinách čas (natož se zabývat s tím...

Jak hodnotit žáky při výuce v Psaní Hravě

Jak hodnotit žáky při výuce v Psaní Hravě

Jako učitel si možná kladete otázku, jak vlastně žáky hodnotit v psaní všemi deseti. Učitelé často žáky hodnotí podle přesnosti psaní, počtu chyb a výsledných procent. Tato negativní motivace ale u školáků často vyvolává stres a to vede k tomu, že žáci nemají psaní...