Teď můžete nechat žáky nebo zaměstnance soutěžit mezi sebou. Ukážeme si jak.

V tomto článku pro jednoduchost používáme školní terminologii (žák, učitel, třída), ale soutěže fungují analogicky i pro firmy.

Žáci soutěží ve standardním opisu textu. Vy jakožto učitel stanovíte datum a čas soutěže a také povolené klávesy, ze kterých se generují slova k opisu (nebo nastavíte vlastní text).

Vytvoření soutěže

Každá soutěž je aktuálně vázaná na konkrétní třídu. V detailu třídy proto přibyla záložka Soutěže. Třída musí mít plnou licenci nebo musí být ve zkušebním období (u tříd, kterým licence nebo zkušební období vypršelo, není možné soutěž vytvořit).

Záložka Soutěže v detailu třídy.

Tam můžete vytvořit novou soutěž.

Učitel může snadno vytvořit novou soutěž nebo upravit stávající.

Zadáte název soutěže (ten se bude zobrazovat vám i žákům a slouží k případnému rozlišení mezi více vypsanými soutěžemi). Můžete zadat také popisek – třeba něco o odměně pro vítěze. Tento popisek se bude zobrazovat u výsledků soutěže.

Každá soutěž má jasný čas začátku i konce. Ve třídě doporučujeme pro takovou soutěž vyhradit část hodiny. Čas zbývající do konce soutěže pak žáci vidí a může je to motivovat vylepšit svoje skóre.

Výsledný žebříček se může řadit primárně podle rychlosti nebo přesnosti. Výběr je na vás, podle účelu soutěže. Druhotným kritériem je pak přesnost, resp. rychlost (tedy to druhé kritérium) a třetím kritériem je vždy délka hry.

Můžete zadat vlastní text, který budou všichni žáci opisovat. Nebo můžete nechat vygenerovat náhodný text – ten bude pokaždé jiný, ovšem bude vždy sestávat ze 30 slov.

U náhodného textu je možné vybrat klávesy, které se budou v soutěži vyskytovat. U tříd s plnou licencí můžete vybírat ze všech úrovní, u tříd ve zkušební verzi jsou k dispozici první tři.

Jak to vidí žáci

Odkaz na soutěž, jak jej vidí žáci.

Žáci uvidí odkaz na soutěž na hlavní obrazovce Psaní Hravě (obrazovka s “mapou”), a to v pravém sloupci. Zobrazují se tam jen aktuálně probíhající soutěže, tedy ani budoucí, ani skončené (abychom byli zcela přesní – skončená soutěž tam zůstane do konce dne).

Žák může opakovaně zkoušet dosáhnout co nejlepšího výsledku. Počet pokusů není nijak omezený.

Vlevo žák vidí své základní statistiky a také se tam odpočítává čas do konce soutěže.

Žák vidí své základní statistiky (rychlost a počet překlepů u své nejlepší hry v soutěži a také počet svých pokusů). Zároveň vidí čas zbývající do konce soutěže (zobrazuje se, pokud zbývá méně než hodina).

Jakmile odpočet doběhne do konce, žák už nemůže hrát dále ani dokončit rozehranou hru. Důvodem je to, aby se na nikoho nečekalo. Žák celou dobu odpočet vidí, takže své časové podmínky zná.

Výsledky

Výsledky soutěže, jak je vidí učitel. Během soutěže se průběžně aktualizují.

Do výsledků se každému žákovi počítá jeho nejlepší vyhraná hra v rámci soutěže. A protože počet pokusů není omezený, mohou se žáci opakovaně snažit vylepšovat své výsledky.

Výsledky si může zobrazit jen učitel – a to klikem na název soutěže. Sami žáci si výsledky zobrazit nemůžou.

Pokud chcete sdílet výsledky se žáky, můžete je promítnout na projektoru. Anebo nechte žáky soustředit se na psaní a vyhlašte výsledky slavnostně na konci.

Výsledky se automaticky obnovují každých asi 10 vteřin, takže nemusíte obnovovat stránku, a přesto uvidíte vždy aktuální stav.

Pokud soutěž aktuálně běží a zbývá méně než hodina, vpravo nahoře se zobrazuje odpočet do konce. Po doběhnutí odpočtu a ukončení soutěže vidíte konečné výsledky.

Jak soutěže využít

Využijte je jako vítané zpestření v hodině. Žáci to ocení kdykoliv, ale hodí se na to především hodiny na konci pololetí nebo před Vánocemi.

Soutěž můžete využít také jako formu testu na známky. Na rozdíl od stresující “klasiky”, kdy mají žáci jeden pokus na opsání něčeho do Wordu (zatímco jim učitel stojí za žády), v Psaní Hravě mají žáci možnost se postupně rozepsat a ukázat to nejlepší, co v nich je (díky neomezenému opakování). I když i ta “klasická” varianta najde svá využití, tato varianta testu je uvolněnější a přívětivější.

Ve firmě zaměstnanci často hrávají svým tempem (nemusí do příští hodiny umět 2 nové klávesy, jako tomu bývá ve škole). Úroveň zaměstnanců se tak zpravidla liší. Můžete nastavit soutěž na delší časové období (třeba 1-2 týdny) a zaměstnanci budou moci v tomto čase jednak dohnat potřebnou úroveň (naučené klávesy) a jednak zapracovat na svém nejlepším skóre, aby byli lepší než kolegové. Odměny fungují, takže doporučujeme vašim lidem za úspěch v soutěži něco slíbit.