Vyberte stránku

Dotace a granty pro školy – jak získat finance na Psaní Hravě

autor: | 10. 11. 2023

Vícezdrojové financování není žádná věda!

Vše, co potřebujete vědět, abyste úspěšně získali dotaci a grant na nákup Psaní Hravě

 

Chcete, aby vaši žáci uměli psát všemi deseti na klávesnici? Zajímá vás, jak jednoduše a efektivně pracovat s dotacemi a granty?  Získat finanční podporu na zakoupení Psaní Hravě je snadné. Jste proaktivním ředitelem školy či učitelem, který hledá podporu a odpovědi na otázky, jak s dotacemi a granty pro školy začít a jaké jsou vůbec možnosti?

Pak jste tady správně a tento článek vám pomůže a dodá sebevědomí.


Tento článek vám poskytne jednoduchý a přehledný návod na to, jak pracovat a využít dotace a granty nebo ostatní veřejné zdroje pro financování vaší školy či školského zařízení, a to ať už jste příspěvkovou organizací či soukromým subjektem. V průběhu článku naleznete praktické tipy a rady a na jeho samotném konci pak přímé odkazy, které Vám pomohou dosáhnout vašich stanovených cílů v rámci zajištění financování nejen kurzu Psaní Hravě.


Každá škola a jí přidružené školské zařízení dostává při splnění legislativních podmínek finanční prostředky – státní dotaci neboli NORMATIVY. Tyto finanční prostředky jsou vám jistě velmi dobře známy a není nutné si je blíže představovat, jelikož se jedná přesně o ty finanční zdroje, které pokrývají základní a nutné prostředky pro provoz škol a školských zařízení.  


My se teď společně podíváme na další typy dotací a grantů pro školy, které můžete dostávat nad rámec základní státní dotace.

 

Dotace a granty pro školy: jejich části

 

Pojďme si nyní představit, co to dotace a granty vlastně jsou. Jedná se o finanční prostředky, které jsou poskytovány jednotlivcům, organizacím nebo institucím od veřejných nebo soukromých zdrojů, aby podpořily určité projekty, aktivity nebo činnosti. Sestávají se ze dvou klíčových částí:

  • Projektová/obsahová část – v ní hodnotitele seznámíte s účelem a cíli daného projektu či aktivity, dále také s popisem předpokládaných aktivit, výsledků a výstupů. V neposlední řadě je důležité představit cílovou skupinu a popsat i rozvoj projektu/aktivity do budoucna či jinak zhodnotit udržitelnost projektu a jeho dopady.

Tip: Celou tuto část si můžete představit úplně stejně, jako vaše pedagogické přípravy do hodin, jen s jinými atributy. Jakožto učitelé musíte v rámci vaší práce dodržovat podmínky RVP a dále ŠVP. To je vaší alfou a omegou. Jako profesionálové v pedagogice víte, co je nutné k tomu, abyste řádně odučili své předměty a jaký je konečný cíl vaší celoroční práce v rámci ročníku. Dotační projektový popis je přesně to samé jako vaše přípravy, avšak místo ŠVP pracujete s dotační výzvou (neboli podmínkami), která je vydána donorem (poskytovatelem dotace). Zásadní pro úspěšné získání dotace je však něco navíc. To něco, co je nad rámec běžného. A tak jako můžeme říci, že v hodině, při níž učitel jen monotónně předává obsah svého předmětu, nezískáme nic navíc a neodejdeme inspirovaní, tak zároveň chápeme, že to, co dělá z výuky to pravé ořechové, jste vy samotní a váš vlastní zápal a entuziasmus pro výuku a práci s žáky. A přesně toho stejného se držte i při sestavování popisu projektu pro dotaci. Dodržte osnovu otázek, jež je stanovená dotačními podmínkami, ale dále s textem pracujte kreativně s akcentací vašeho úhlu pohledu – obsáhněte vaše zkušenosti a uveďte, proč je nutné získat finanční prostředky pro váš projekt.

 

  • Finanční část – v ní představíte plánovaný rozpočet a ostatní zdroje krytí projektu.

Tip: Reálný rozpočet donory zajímá až na konci při vyúčtování projektu. Doporučuji však rozpočet plánovat tak, aby co nejblíže konečnému rozpočtu odpovídal. Přidá vám to totiž na kredibilitě v případě opakovaných žádostí o dotaci. Velmi doporučuji při sestavování rozpočtu provázat položky, na něž je v rámci projektu žádáno, i textově a přidat komentář, kterým zdůvodníte, proč je daná částka požadována.

Poskytovatelé dotací a grantů pro školy

 

Poskytovatelem dotací či grantů jsou obce, města, kraje, ministerstva, EU, ale také nadace a nadační fondy, místní akční skupiny (tzv. MASky), soukromé subjekty aj. Jednotlivé dotační/grantové výzvy jsou vyhlašovány v průběhu roku a je již pravidlem, že většina donátorů má ve svých programových bodech samostatnou oblast pro školství, případně pro volnočasové aktivity.

Tip: Dotace měst, obcí a krajů jsou nejčastěji vyhlašovány od konce léta do listopadu, dále v období od ledna do cca dubna. Ministerstva a EU mají výzvy vyhlašovány průběžně. Zde doporučuji odebírat newslettery různých dotačních firem (lepší je odebírat více zdrojů, což zajistí rozptyl a získáte tím skvělý vlastní přehled v dotačních výzvách), dále také doporučuji grantový diář (placená služba, www.grantovydiar.cz), jenž vám umožní snadné filtrování a vyhledávání dotačních titulů.

Na co si dát pozor: Doporučuji nebát se kontaktovat příslušné referenty jednotlivých odborů (např. odbor školství daného města apod). Konzultujte svůj záměr a ujistěte se, že jste v rámci dotačních pravidel způsobilým žadatelem. Některé dotační výzvy totiž vyřazují příspěvkové organizace z okruhu možných žadatelů!

 

Druhy dotací a grantů pro školy

 

Dotace/granty se dělí na investiční a neinvestiční. Tedy ty, které vám poskytnou peníze např. na rekonstrukce budovy, dovybavení a modernizaci školy, tj. investice apod., a na druhé straně ty, jež vám poskytnou prostředky na rozličné školní projekty, výměnné pobyty atd. Dotační podmínky se u těchto dvou typů dotací zásadním způsobem liší (vězte, že investiční dotace mají daleko přísnější pravidla i jejich způsob vykazování)! 

Pokud však hledáte prostředky, které by vám pokryly financování Psaní Hravě do škol, tak si buďte jisti, že se bude jednat o neinvestiční (tedy tu méně náročnou) formu podpory. Psaní Hravě pak můžete využít jako součást výuky českého jazyka, informatiky nebo jako samostatný předmět. Můžete ho také použít k pořádání soutěží pro žáky.

Tip: Pro investiční projekty doporučuji najmout si dotační firmu, která vám celý projekt zaštítí a administrativně povede (od začátku až do konce – tj. pomoc s vypracováním projektového záměru, kontrola legislativního rámce, např. správnost veřejné zakázky, podání žádosti, průběžná administrace a závěrečné vyúčtování a informace o povinné archivaci). Ačkoliv částky za takovou službu mohou být vyšší, než byste si přáli, tato investice se vám rozhodně vyplatí. Obrátíte-li se na profesionály, kteří se v této oblasti pohybují již řadu let, můžete si být jistí, že se vám tyto peníze vrátí, a navíc budete moci modernizovat vaši školu. Výhodou těchto dotačních firem jsou mnohaleté zkušenosti, a navíc mají i vazby na konkrétní referenty a další zapojené úředníky do těchto dotačních procesů, což vám šetří energii a čas.

Administrace dotace a grantu pro školy

 

Nyní si představme, že jsme obdrželi neinvestiční dotaci. To je samo sebou výborná zpráva, avšak je důležité i nadále podpořený projekt monitorovat, administrovat, vyúčtovat a v poslední řadě jej pak řádně archivovat (obvykle se jedná o 5 až 10 let archivace dokumentů). 

Tip: Závěrečné vyúčtování nenechávejte na poslední chvíli. Doporučuji si v začátku projektu ujasnit, jaké dokumenty budou v závěru projektu požadovány k vykazování a na základě toho si vypracovat jednoduchý seznam těchto dokumentů (zpravidla se jedná o: závěrečná zpráva, formulář vyúčtování, účetní doklady, fotografie či jiné výstupy). 

Na co si dát pozor: Pamatujte, dotační podmínky a smlouva o dotaci jsou vždy tím nejdůležitějším parametrem, z něhož vycházíte při administraci a vyúčtování projektu. V těchto dokumentech naleznete povinné prvky, které musejí být v rámci dané dotační výzvy realizovány. Pokud je nesplníte, je pravděpodobné, že budete vracet buď část, nebo celou výši poskytnuté dotace. Nebuďte však dopředně vyplašení, poskytovatelé dotací jsou z mých zkušeností vždy velmi vstřícní a hledají cesty, jak v případě potřeby pomoci i při komplikacích během projektu (i úředníci a referenti jsou lidé, jako my 😊). Vždy je však důležité problémy řešit včas a nebát se. Zpravidla se totiž situace vždy pozitivně vyřeší.

 

Výběr partnera pro zpracování dotace a grantu

 

Pokud jste se rozhodli, že si budete dotace a granty pro vaši školu zpracovávat sami, anebo si najmete spolupracovníka či dotační/grantovou agenturu, vždy si dobře promyslete váš záměr a konečný cíl. Pokud se rozhodnete tuto činnost delegovat na někoho jiného, definujte si, jakou formu a míru spolupráce budete chtít.

Tip: Na co se soustředit při výběru externího zpracování dotací/grantů:

  • zaměření a zkušenosti se zpracováváním žádostí o dotace a granty. Firma/externista se může např. specializovat pouze na investiční projekty, nebo pouze na určité oblasti (průmysl, zemědělství, zdravotnictví, školství aj). Zjistěte, jestli nabízí zpracování projektu od začátku do konce, nebo se jedná jen o podání žádosti. Na webových stránkách byste měli nalézt i informace o množství podaných žádostí a jejich úspěšnosti, což je jedna ze zásadních informací, podle které byste se měli orientovat.   
  • reference klientů na poskytované služby
  • cenová politika (každá firma to má trochu jinak, některé si berou % ze získaných dotací, jiné vám nabídnou zpracování žádosti o dotaci vč. administrace celé žádosti)
  • u investičních projektů se také informujte, jestli firma či externista zajistí i případné další specialisty, kteří jsou pro zpracování projektu nutní (např. realizace výběrového řízení, projektové řízení, vedení účetnictví, audity apod.)

Na co si dát pozor: Je potřeba si uvědomit, že za dotaci a správné nakládání s ní zodpovídáte vy jakožto realizátor projektu (s vámi je podepsána smlouva o dotaci). Proto i v případě spolupráce s externím subjektem jdou veškeré chyby za vámi. Ohlídejte si, aby smlouva o spolupráci v sobě zahrnovala i případnou možnost náhrady škody, pokud by vznikla na straně poskytovatele služby (administrace projektu).

Závěrečné rady

 

Tímto jsme probrali veškeré základní důležité části dotací a grantů pro školy. S nimi máte kvalitní a pevný základ, s nímž se můžete hravě pustit do první žádosti o dotaci pro vaši školu. I když se vám může zdát, že veškerého papírování máte už dost, věřte, že dobře promyšlený a zacílený projekt se vám vyplatí. Nejen, že získáte finanční prostředky, ale zároveň zvýšíte kvalitu poskytovaného vzdělávání, komfort a spokojenost žáků. Navíc k projektům, které nemají investiční charakter, můžete přistupovat velmi kreativně a např. zapojit samotné žáky do tvorby takové žádosti. Zrealizujte tento inovativní prvek při sepsání žádosti o podporu zakoupení licencí Psaní Hravě pro školy, jenž se při hodnocení projektu může pozitivně odrazit a stát se tak příkladem dobré praxe. 

Nyní mi nezbývá nic jiného, než Vám popřát mnoho zdaru a úspěchů při vašem dotačním a grantovém dobrodružství a vězte, že když do toho půjdete srdcem a hravě, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat!

 

 

 
 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o možnostech vícezdrojového financování, dovolte mi, abych vás pozvala na kurz, který vedu pod hlavičkou Nadace rozvoje občanské společnosti.

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ, více o kurzu:

 https://vzdelavani.nros.cz/vicezdrojove-financovani/

 

Tipy dotačních a grantových agentur/externíků a webů: 

Enovation je přední česká dotační agentura, která v této oblasti působí již od roku 2007. Součástí jejich služeb jsou i často bezplatné semináře a školení. 

https://www.enovation.cz/ 

 

Grantový diář, v něm naleznete aktuálně vyhlášené dotace a granty obcí, měst, krajů, ale i ministerstev či nadací aj. Má možnosti filtrování podle kategorií. Jedná se o placenou službu – 2880 Kč/rok.

https://grantovydiar.cz/

 

Artendr a Dotační průvodce jsou víceméně „jedna firma“ (jednatelem v obou společnostech je jeden a ten samý člověk). V rámci svých služeb poskytují poradenství, zpracování i celkovou administraci projektu. Jejich webové stránky nabízejí také aktuality, co se otevřených dotačních výzev týče.

https://artendr.cz/

https://dotacnipruvodce.cz/

 

Zkola, portál Zlínského kraje, který Vám je určitě dobře známý nabízí i sekci „dotace a granty“, v níž naleznete aktuální informace ohledně vyhlášených výzev.

https://www.zkola.cz/management/dotace-a-granty/

 

Dům zahraniční spolupráce, Erasmus + umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností.

https://www.dzs.cz/program/erasmus

 

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je přímo zaměřen na podporu školství. Jistě jste se již ve své praxi setkali s tzv. ŠABLONAMI. Ty je mimo jiné možné také efektivně využít pro nákup licencí Psaní Hravě. Program však nabízí i další výzvy zaměřující se na jiné oblasti týkající se školství. V rámci sekce „výzvy“ je také možné efektivně filtrovat, např. podle typu školy.

https://opjak.cz/

 

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Naleznete zde seznamy a informace ohledně nadací, zaměstnaneckých sbírek, fondů apod. Fórum dárců každoročně vydává „mapu dárcovství“, která přehledně zobrazuje a analyzuje informace o fyzických a právnických osobách, jež v daném roce poskytli finanční prostředky. Na jejich webových stránkách je také ke stažení mnoho zajímavých žebříčků, jako např. TOP 25 firemních nadací a fondů aj.

https://www.donorsforum.cz/

https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2022.html

 

Dále pak doporučuji sledovat samotné webové stránky obcí, měst, krajů, ministerstev aj., kde v sekci dotace a granty naleznete aktuality a veškeré potřebné informace.

 

BcA. Michaela Štetková, projektová specialistka

Mohlo by vás zajímat

Přemýšlejte pomocí klávesnice

Přemýšlejte pomocí klávesnice

Píšu především proto, abych zjistil, co si myslím, a dokud to nenapíšu, tak to pořádně nevím. — Kevin Kelly, spisovatel, editor a nakladatel. Myslíte, že máte všechno v hlavě? Dokážete rozvinout myšlenku jenom tím, že ji máte v hlavě a přemýšlíte o ní? Většina lidí má...