Vyberte stránku

Případová studie: Jak Neurodot Consulting, s.r.o. zrychlil psaní svých zaměstnanců

autor: | 20. 03. 2024

Žijeme v digitálním světě, kde klávesnice spojuje naše myšlenky s jejich vyjádřením. Zlepšení psaní na klávesnici je klíčové pro zvýšení naší produktivity a efektivity. Neurodot Consulting s. r. o., firma specializující se na programování, se rozhodla pro Psaní Hravě jako řešení zlepšení, převážně zrychlení, psacích dovedností svých zaměstnanců.

 

Výzva: Efektivnější komunikace

 

Pan Jiří Holaň, jednatel Neurodot Consulting, popisuje počáteční motivaci: „Hledali jsme způsob, jak zefektivnit naše interní procesy, zejména během online schůzek, kde psaní hraje klíčovou roli. Bylo frustrující čekat, až někdo převede myšlenku na text, na programátorské kódy v různých jazycích.“

 

Způsob, jak situaci vyřešit, navrhla paní Markéta Herclíková, projektová manažerka, která se inspirovala osobní zkušeností. „Můj syn využíval kurz Psaní Hravě ve škole. Kurz jsem ukázala panu řediteli a jeho reakce byla okamžitě pozitivní.“

Implementace: Hravý přístup k učení

 

Kurz byl zaveden mezi zaměstnance s cílem nejen zlepšit rychlost psaní, ale také zvýšit angažovanost a motivaci prostřednictvím hravého a interaktivního přístupu. Organizační implementace kurzu do praxe byla hladká a rychlá. Po schválení jednatelem bylo Psaní Hravě představeno zaměstnancům jako nový nástroj pro osobní rozvoj a zlepšení pracovních kompetencí.

 

„Zaměstnanci byli nadšeni možností zlepšit své dovednosti psaní na klávesnici a ocenili, že firma investuje do jejich rozvoje“, dodává paní Herclíková.

 

Ke zvýšení osobní motivace zaměstnanců pořádala firma soutěže s finančními odměnami pro ty, kteří dosáhli stanovené rychlosti a přesnosti psaní. Tento přístup vykázal smíšené výsledky, ale obecně posílil zájem a angažovanost zaměstnanců ve výuce. „Někdo na soutěži strávil i 50 pokusů a několik hodin zkoušení, ale přesto to občas nepomohlo“, uvádí pan Holaň.

Výsledky: Statistiky úspěchu

 

Z devíti zaměstnanců, kteří kurz zahájili, jej do dnešního dne prozatím dokončili tři, přičemž každý z nich prokázal výrazné zlepšení psaní:

 

  • pan František Jech prošel kurzem za 17 dní s celkovým časem stráveným v kurzu 6 hodin a 10 minut
  • paní Markéta Herclíková dokončila kurz za 16 dní, kurzu věnovala 3 hodiny a 10 minut
  • pan Josef Brož kurz absolvoval za 18 dní s celkovým časem stráveným v kurzu 3 hodiny a 30 minut.

Průměrně dokáží hráči absolvovat kurz za 10 hodin čistého času. Výsledky těchto tří zaměstnanců však dokazují, že pokud nechybí motivace a pravidelný trénink, je možné kurz zvládnout za výrazně kratší čas.

 

Někteří zaměstnanci kurz zatím nedokončili, což se neodráží na kvalitě kurzu, ale spíše na osobních preferencích. „Zjistili jsme, že starší kolegové, ve věku 70 a 50 let, nemají již zájem o učení se novým věcem nebo „hraní si“, vysvětluje paní Herclíková.

„Za jejich rozhodnutí neaktivity nebyly aplikovány žádné postihy. Místo toho hledáme způsoby, jak všechny zaměstnance motivovat k dalšímu vzdělávání,“ dodává paní Herclíková s porozuměním pro různorodost v týmu a vysvětluje, že ke stagnaci v postupu v kurzu došlo také díky pracovnímu výpadku skrz svátky na konci roku.

 

Osobní zkušenosti zaměstnanců

 

Pan Josef Brož, jeden z úspěšných účastníků, sdílí svou motivaci a zkušenosti:
„Psát všemi deseti jsem se chtěl naučit dlouhou dobu a zaměstnavatel mi dopomohl se do toho konečně opřít. Před kurzem jsem psal převážně třemi prsty na každé ruce bez nějaké logické počáteční pozice.“

 

Jeho skepticismus na začátku se změnil v nadšení, když zaznamenal, jak kurz pozitivně ovlivnil jeho schopnost psaní. „Nejdříve mi kurz přišel extrémně jednoduchý a nebudil dojem, že by mohl nějak pomoci. Avšak po pár lekcích jsem si všiml, že automaticky pokládám prsty jinak než dříve a méně pozoruji klávesnici, vzpomíná pan Brož.

 

„Téměř s každou lekcí docházelo ke změnám. Trénoval jsem skoro každý den, vždy něco přes 10 minut. U pravidelného tréninku mě držela myšlenka, že se chci zlepšit, a navíc byla zábavná forma učení skvělou motivací.

Paní Herclíková také reflektuje svůj vlastní pokrok:

„I když jsem předtím psala rychle, používala jsem jen šest prstů. Díky kurzu jsem si víc zapamatovala, kde které písmenko na klávesnici leží. Už se nemusím tolik dívat dolů a také se zrychlilo moje psaní.

 

Na otázku, zda by kurz doporučila i ostatním odpovídá:

„Určitě ano. Kurz je skvěle sestavený a nabízí užitečné nástroje. Líbí se mi, že v něm můžeme vidět pokrok ostatních, což je skvělá motivace. Je to ten správný způsob pro vzájemné povzbuzení.“

Plány do budoucna

 

Paní Herclíková zdůrazňuje, že cílem není jen dokončení kurzu, ale trvalé zlepšení dovedností. „I ti, kteří kurz jednou prošli, mohou k němu kdykoliv znovu přistoupit a své dovednosti dále rozvíjet,“ říká. V Neurodot Consulting se plánuje, že se všichni zaměstnanci na společné schůzce sejdou, aby si kurz připomněli a navázali na jeho pokračování.

 

Tento přístup odráží filozofii firmy, která klade důraz na neustálé učení a adaptaci. „Věříme, že každý má potenciál se zlepšit, ať už jde o psaní na klávesnici nebo jakoukoliv jinou dovednost. Psaní Hravě je jen jedním z kroků na této cestě“, uzavírá paní Herclíková.

Závěr: Posun vpřed a přínos Psaní Hravě pro firmu

 

Kurz Psaní Hravě v Neurodot Consulting, s. r. o., představuje příklad, jak cílená investice do rozvoje dovedností zaměstnanců může přinést pozitivní výsledky. Nejenže zlepšil psací dovednosti účastníků, ale také posílil firemní kulturu zaměřenou na osobní rozvoj a efektivitu.

 

Příběh ukazuje, že zábavný a interaktivní přístup k učení může být klíčem k úspěchu a neustálému rozvoji. A jak říká paní Herclíková: „Někdy je vše, co potřebujete, trochu hravosti, abyste oživili klávesnice a s nimi i celou firmu.“

 

Neurodot Consulting s. r. o.
Lipová 288, 251 62 Mukařov
Neurodot Consulting (neurodot-consulting.com)

Chci kurz psaní pro své zaměstnance

 

Mohlo by vás zajímat

Jak souvisí psaní všemi deseti s angličtinou?

Jak souvisí psaní všemi deseti s angličtinou?

Dnes bychom vás rádi upozornili na inovativní pomůcku pro pro učitele vyučující cizí jazyky.   Říkáte si – proč zde píšeme o jazycích, když Psaní Hravě je o psaní všemi deseti? Jsme přesvědčeni o tom, že cizí jazyky i psaní všemi deseti mohou patřit k těm...

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Používáte klávesy CapsLock, Tab a Backspace a chcete zjistit, jak by se měly správně ovládat a jaké všechny funkce nabízí? Přinášíme vám stručný přehled. CapsLock CapsLock je klávesa, která se nachází nad levým Shiftem. K jeho stisknutí se používá levý malíček....