Podmínky doporučovacího programu

Základní informace

Předmětem doporučovacího programu (nebo také affiliate programu) je propagace Psaní Hravě za provizi z prodejů.
Provozovatelem je Psaní Hravě s.r.o., IČO: 09273336. Partnerem je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v doporučovacím programu projektu Psaní Hravě, která souhlasí s podmínkami uvedenými na této stránce (dále jen Podmínky).

 • Partnerem se může stát právnická osoba, nebo fyzická osoba starší 15 let.
 • Registrace Partnera je zdarma.
 • Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou.
 • Každý Partner může mít pouze jeden affiliate účet.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít komukoliv účast v doporučovacím programu bez udání důvodu.

Jsou dva způsoby, jak se zapojit do tohoto doporučovacího programu.

 1. affiliate slevový kód
 2. affiliate odkaz

Affiliate slevový kód

Provozovatel přidělí Partnerovi slevový kód na slevu pro jeho uživatele (sledující, fanoušky...) ve výši 100 Kč. Při uplatnění tohoto kódu při nákupu se Partnerovi započte provize 100 Kč. Provozovatel si s Partnerem dohodnou datum konce platnosti takového slevového kódu. Počet uplatnění kódu není omezen, není-li dohodnuto jinak.

Affiliate odkaz

Po registraci do doporučovacího programu je Partnerovi přidělen unikátní odkaz ve formě https://www.psanihrave.cz/?backlink=sckq0?a=ID_PARTNERA. Pro započítání prokliků je třeba na Psaní Hravě odkazovat přes tento odkaz.

Započítávají se konverze (nákupy plné verze nebo dárkového poukazu) provedené do 60 dní od první návštěvy uživatele proklikem přes odkaz Partnera. Pro asociaci Partnera s uživatelem se nejprve používá cookie, ovšem po registraci uživatele je Partner asociován s účtem uživatele. Díky tomu se při nákupu plné verze Partnerovi započte konverze i v případě, že dříve registrovaný uživatel nakonec provede nákup z jiného zařízení.

Podmínkou pro započtení provize je, že zákazník má povoleny cookies a alespoň do registrace (vytvoření účtu na Psaní Hravě) pracuje na stejném počítači ve stejném prohlížeči (kvůli využití cookies). Provozovatel negarantuje započtení konverze Partnerovi v případech, které znemožňují použití zde popsaného technického řešení (např. uživatel nemá povolené cookies).

Na Psaní Hravě lze odkazovat prostým odkazem nebo pomocí obrázku (banneru apod.). Seznam použitelných grafických reklamních formátů poskytuje Provozovatel. Atypické formáty je možné individuálně dohodnout.

Je přísně zakázáno

 • využít tento doporučovací program k tomu, aby Partner sám získal slevu na Psaní Hravě (a to ani formou zápočtu provize za svůj nákup)
 • šířit odkazy jako spam (v e-mailu nebo v diskuzních fórech a skupinách)
 • zneužívat odkazy do kampaní, které vyvolávají mylný dojem o účelu odkazů u zákazníků, např. systémy na neexistující slevové kupóny, neplnohodnotné stránky s odkazy apod.
 • propagovat Psaní Hravě na webech a aplikacích s ilegálním obsahem, nebo obsahem porušujícím duševní vlastnictví
 • brand bidding
 • přímý PPC prodej skrz jakoukoliv reklamní síť, včetně sociálních sítí Facebook a Twitter
 • jakýmkoliv způsobem zneužívat tento doporučovací program

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění odkazů na stránkách Partnerů. Bude-li obsah stránek v rozporu s platnými zákony České republiky nebo s výše uvedenými pravidly, má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy a Partnerovi tak zaniká nárok na provizi.

Provize

Výše provize je 100 Kč za jeden uskutečněný nákup.

Pokud uživatel při nákupu uplatnil slevový kód (ať už affiliate kód Partnera nebo jiný), nezapočítává se případná provize z Partnerova affiliate odkazu.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provize bez předchozího upozornění. Nová výše provize je Partnerovi oznamována prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci.

Přehled o aktuální výši provize a počtu uskutečněných prodejů získá Partner po zaslání dotazu na náš e-mail info@psanihrave.cz. Do 5 pracovních dnů mu zašleme aktuální výsledky.

Vyplacení provize

Partner může požádat o vyplacení provize zasláním e-mailu na adresu info@psanihrave.cz. Pokud je Partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu se splatností 30 dní na adresu Provozovatele, uvedenou v hlavičce těchto Podmínek, a zaslat nám ji na e-mail info@psanihrave.cz. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě předem uzavřené smlouvy o dílo.

Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč.

Provize je Partnerovi připsána ve chvíli, kdy je částka za nákup uživatele uhrazena na účet Provozovatele.

Provize Partnerovi není počítána:
 • pokud uživatel neuskuteční nákup do 60 dnů (platí pro affiliate odkaz)
 • pokud uživatel již dříve přišel na web přes jiný partnerský (affiliate) odkaz (provize se v tom případě provize započítá jinému Partnerovi)
 • v případě závažného porušení těchto Podmínek
 • za zrušené či stornované objednávky kurzu Psaní Hravě

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů spravovaných Provozovatelem naleznete zde.

Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s tímto doporučovacím programem.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online systému a internetové sítě.

Vypovězení smlouvy Provozovatelem a Partnerem je možné kdykoliv bez udání důvodu.

V případě porušení těchto Podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit affiliate účet Partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu pak připadne Provozovateli.

Platnost těchto Podmínek není časově omezená. Podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně aktualizovány.