Vyberte stránku

Případová studie: Psaní Hravě jako klíč k lepšímu psaní a efektivní komunikaci, i s umělou inteligencí

autor: | 06. 07. 2024

Tato případová studie popisuje zkušenost jednatelky společnosti Purewindows, s. r. o., paní Marcely Glembelové, která využila kurz Psaní Hravě ke zlepšení svého psaní pro efektivní komunikaci v pracovním prostředí. Častým argumentem proti psaní všemi deseti na klávesnici je nástup AI. Paní Glembová popisuje výhody, jaké jí psaní všemi deseti přináší, včetně pohodlnějšího používání nástrojů s umělou inteligencí.

 

Výzva: Psát rychleji a bez chyb

 

Paní Glembová ve svém zaměstnání na denní bázi intenzivně využívá počítačové programy a online komunikaci. Uvědomila si, že potřebuje docílit rychlejších a efektivnějších psacích dovedností, aby mohla lépe zvládat náročné pracovní výzvy a úspěšně komunikovat s kolegy i klienty.

„V rámci své profesní činnosti jsem každodenně v intenzivním kontaktu s výpočetní technikou. Během středoškolských studií jsem se věnovala systematickému tréninku psaní všemi deseti prsty. To mě nesmírně naplňovalo. Bohužel, po ukončení studia jsem postupně sklouzla k neefektivnímu „datlování“ několika prsty v mylném přesvědčení, že tím dosáhnu vyšší rychlosti.

S postupem času jsem si uvědomila svůj omyl. Nutnost častých oprav překlepů a celková pomalost psaní mi způsobovaly značné nepohodlí. Ztráta kdysi osvojené dovednosti mě trápila o to víc, že jsem si byla vědoma svého potenciálu znovu ovládnout techniku psaní všemi deseti.

Toto uvědomění mě přimělo k aktivnímu hledání metod, jak své písařské schopnosti zdokonalit a vrátit se k efektivnímu způsobu psaní.

Příjemně mě překvapilo, že existují moderní a inovativní přístupy k výuce psaní všemi deseti. Vyzkoušela jsem různé konkurenční nabídky. Avšak program Psaní Hravě mě zaujal svou unikátní kombinací podstatných vlastností.

Oslovila mě esteticky příjemná, hravá a barevná prezentace, která činí proces učení poutavým a zábavným. Také jsem ocenila jeho nekompromisní přístup k rozvoji dovedností. Systém důsledně vyžaduje splnění stanovených kritérií pro každou úroveň před postupem do další fáze. To zajišťuje důkladné osvojení látky.

Tato vyvážená metodika se ukázala jako ideální pro mé vzdělávací potřeby. Poskytla mi strukturovaný, ale zároveň poutavý způsob, jak znovu získat a zdokonalit své schopnosti psaní všemi deseti prsty.

Implementace a průchod kurzem

 

Kurz psaní všemi deseti od Psaní Hravě je online, není nutné nic instalovat. Proto mohou zaměstnanci své psaní trénovat v kanceláři i doma (ať už jsou na home office nebo ve svém volném čase). Paní Glembová vysvětluje, jak Psaní Hravě zapojila do svého pracovního dne i jak se jí dařilo v průběhu kurzu:

 

Své vzdělávací aktivity jsem primárně soustředila do pracovní doby. Vyhradila jsem si časový úsek po skončení běžných pracovních povinností. Mohla jsem nerušeně věnovat několik desítek minut intenzivnímu tréninku.

V počáteční fázi jsem přistupovala k výuce s mimořádným odhodláním. Moje návštěvy ve Psaní Hravě dosahovaly délky až dvaceti minut a následovaly v rychlém sledu za sebou. Následně nastalo období, kdy intenzita mého tréninku poněkud polevila. Po určitém čase jsem znovu nalezla motivaci a vrátila se k systematickému a intenzivnímu studiu. Tento cyklický proces pokračoval až do úspěšného završení celého kurzu.

Tento flexibilní přístup mi umožnil efektivně skloubit vzdělávací proces s mými profesními závazky a osobním životem. To významně přispělo k úspěšnému dokončení kurzu a osvojení si požadovaných dovedností.

Když člověk prochází kurzem Psaní Hravě, tak se jeho psaní na nějakou dobu může zpomalit. Musí si zvyknout na správný prstoklad a novou dovednost si upevnit. I paní Glembová si u sebe všimla této fáze:

 

Zaregistrovala jsem znatelné zpomalení  tempa psaní v počátečních fázích kurzu. Nastaly okamžiky, kdy jsem zpochybňovala efektivitu tohoto procesu. Nicméně, díky své vytrvalosti a odhodlání jsem tyto pochybnosti překonala.

Mé předchozí zkušenosti mě naučily, že při hlubším pronikání do jakékoliv dovednosti je výskyt podobných překážek zcela přirozeným jevem. Toto uvědomění mi poskytlo potřebnou perspektivu a motivaci vytrvat.

 

Výsledky a přínosy, včetně pohodlnějšího používání AI

 

Pro každého zaměstnance nebo společnost budou přínosy kurzu lehce jiné. Záleží to na jejich potřebách a překážkách, které jim zvládnutí kurzu pomáhá zdolat. Paní Glembová chtěla primárně zrychlit své psaní na klávesnici a to se jí také díky Psaní Hravě podařilo:

 

Po úspěšném absolvování kurzu zaznamenávám zlepšení ve své schopnosti ovládat klávesnici. S aktuální úrovní svých písařských dovedností jsem nyní plně spokojena. Nejvýraznější přínos spatřuji zejména při psaní rozsáhlejších textů.

Nicméně, za nejcennější považuji radost. Dřívější pocity jako ‚Ach jo, opět to musím vydatlovat…‘, byly nahrazeny – ‚Super, jdu si popsat!‘. V minulosti jsem vnímala jakoukoliv písemnou činnost jako obtížnou a demotivující. To negativně ovlivňovalo mou ochotu angažovat se v pracovních úkolech vyžadujících psaní. Nyní se těším na každou příležitost uplatnit své nově nabyté dovednosti.“

V dnešní době je stále častější využívání AI v běžné práci kohokoli, kdo pracuje s počítačem. „Doba, aby se už nevyplatilo umět psát všemi deseti, ještě nenastala.” dodává paní Glembová. (I proto, že naučit se psát všemi deseti s Psaní Hravě trvá v průměru 10,5 hodiny čistého času.)

 

„V současné době umělá inteligence významně usnadňuje tvorbu rozsáhlejších textů: Již není nutné vše detailně vypisovat. Stačí specifikovat požadovaný styl písemného projevu a AI vygeneruje poměrně kvalitní textový základ. Tím se výrazně redukuje čas strávený zdlouhavým psaním.

Nicméně, schopnost efektivně ovládat klávesnici zůstává nadále nezbytnou dovedností. Vygenerovaný text stále vyžaduje lidskou editaci a úpravy. Navíc, samotná interakce s umělou inteligencí, formulace dotazů a snaha dosáhnout kvalitního výsledku vyžadují určitou míru písemné komunikace prostřednictvím klávesnice.

 

Dlouhodobé využívání kurzu

 

Trénink psaní všemi deseti s pomocí Psaní Hravě nemusí skončit zvládnutím základní částí kurzu. Zaměstnanec v tento moment ovládá klávesnici, tedy píše rychle, bez překlepů, bez koukání na klávesnici a všemi deseti. Může se ale pořád zlepšovat v rychlosti psaní nebo trénovat náročnější klávesy. Ke kurzu se vrací i paní Glembová:

 

K upevnění a zdokonalení svých písařských dovedností se nejčastěji uchyluji k cvičení opisu slov. Tuto metodu volím zejména v momentech, kdy pociťuji potřebu osvěžit a posílit své schopnosti. Kromě toho pravidelně využívám možnosti ověřit si svou aktuální rychlost psaní a analyzovat oblasti, ve kterých se nejčastěji dopouštím chyb.

Zvláštní pozornost věnuji identifikaci konkrétních písmen, která mi činí největší obtíže. Tento systematický přístup mi umožňuje cíleně pracovat na svých slabinách a kontinuálně zlepšovat celkovou kvalitu a efektivitu mého psaní na klávesnici.“

Díky tomu, že firemní licence Psaní Hravě má neomezenou platnost, mohou se zaměstnanci k psaní vracet, dlouhodobě čerpat z kurzu a kontinuálně se zlepšovat.

 

Závěr

 

Příběh paní Glembové ukazuje, že psaní všemi deseti je i dnes klíčovou dovedností pro efektivní práci s počítačem. AI nám nabízí pomoc s tvorbou celých textů a dokonalé ovládání klávesnice nám umožňuje efektivněji s těmito výstupy dále pracovat a tím si zajistit nejen lepší pracovní výsledky, vyšší produktivitu, ale i zažívat vyšší spokojenost s odvedenou prací.

 

 

 

Purewindows, s. r. o.
Rohatecká 217
696 02  Ratíškovice

Začněte s Psaním Hravě pro firmy i vy

Mohlo by vás zajímat

Top klávesové zkratky pro PC: psaní a editování textu

Top klávesové zkratky pro PC: psaní a editování textu

Umět ovládat počítač pomocí klávesnice je mnohem rychlejší, než když k tomu používáte myš. Spoustu věcí můžete zvládnout pomocí klávesových zkratek. Díky tomu zvládnete psaní i editování textu rychleji a dříve než zapomenete, co jste vlastně chtěli udělat.  Pokud...

Jak napsat stupeň ° ? Článek s procvičením

Jak napsat stupeň ° ? Článek s procvičením

Stupeň patří mezi znaky, které nepoužíváme dost často na to, abychom si snadno zapamatovali, kde se nachází, ale zároveň je přeci jenom potřeba. Takže kde stupeň najdeme a jak to udělat, abychom ho při psaní nemuseli již vícekrát hledat? Jak na stupeň ° na PC Stupeň...

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Klávesy: CapsLock, Tab a BackSpace

Používáte klávesy CapsLock, Tab a Backspace a chcete zjistit, jak by se měly správně ovládat a jaké všechny funkce nabízí? Přinášíme vám stručný přehled. CapsLock CapsLock je klávesa, která se nachází nad levým Shiftem. K jeho stisknutí se používá levý malíček....