Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelem Psaní Hravě pro firmy a správcem osobních údajů je Psaní Hravě pro firmy s.r.o., IČO: 09273000.

Jaké údaje a proč zpracováváme

 • Zpracovávat můžeme vaše jméno, příjmení, e-mail a IP adresu. Při registraci/přihlášení přes Facebook, Google nebo Microsoft získáváme také id vašeho tamního profilu.
 • Účelem zpracování dat osobních údajů je poskytování kurzu Psaní Hravě pro firmy.
 • Za účelem zákaznické podpory můžeme zpracovávat také váš telefon, pokud nám jej poskytnete.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám je odmítnete sdělit, není vždy možné zajistit správné fungování kurzu Psaní Hravě pro firmy v plném rozsahu.
 • Upravit své údaje můžete v Nastavení po přihlášení do svého účtu na Psaní Hravě pro firmy.

Kdo má k vašim údajům přístup

 • Veškeré údaje zpracováváme elektronicky. Údaje jsou uloženy v databázi u webhostingu Wedos provozovaném společností WEDOS Internet, a.s. Wedos zajišťuje automatizované uložení vašich dat a je v souladu s požadavky GDPR. Data jsou vždy přenášena v zabezpečené podobě pomocí protokolu HTTPS.
 • Při propojení účtu Psaní Hravě pro firmy s vaším Facebookovým účtem při registraci nebo později uvidí vaši přátelé z Facebooku, kteří mají také propojen účet na Psaní Hravě pro firmy s Facebookem, vaše jméno a příjmení, fotografii (načítá se vždy aktuální z Facebooku pomocí id vašeho Facebook profilu a v aplikaci Psaní Hravě pro firmy se nijak neukládá), aktuální úroveň v kurzu a počet získaných hvězd. Pokud s tímto nesouhlasíte, nevyužívejte registraci přes Facebook ani si dodatečně účet s Facebookem nepropojujte. Pokud budete chtít dodatečně toto propojení zrušit, kontaktujte nás.
 • Pokud je váš účet spojen se školou, firmou nebo rodinou (více o těchto typech hromadných licencí se dočtete v Obchodních a licenčních podmínkách), mohou ostatní lidé v této instituci vidět vaše jméno a vaše aktuální výsledky v kurzu (správce nebo učitel/manažer může tuto funkci zapnout/vypnout). Správce a učitelé/manažeři této instituce (více info tamtéž) vidí vaše jméno a výsledky vždy, je v našem oprávněném zájmu jim tyto informace poskytovat za účelem plnění licence. Pokud s tímto nesouhlasíte, nepřijímejte pozvání k propojení s touto institucí.
 • Zpracovateli osobních údajů jsou administrátoři Psaní Hravě pro firmy pověření Provozovatelem. Mají přístup ke všem informacím, k jakým máte přístup vy, a to za účelem poskytování zákaznické a technické podpory a kontroly funkčnosti aplikace.
 • Za účelem plateb předáváme váš e-mail v okamžiku platby společnosti GOPAY s.r.o.
 • Za účelem vystavování faktur (dokladů k platbě) poskytujeme provozovateli Vyfakturuj.cz, společnosti Redbit s.r.o., vaše údaje, které jsou pro to ze zákona povinné. Údaje na vystavené faktuře není možné podle zákona smazat.
 • Vaše osobní údaje může zpracovávat také společnost Google, jejíž služby (Gmail, Google Drive, Google Analytics) využíváme k zákaznické podpoře, interní komunikaci v našem týmu a anonymním analytikám.

Posílání e-mailů

 • Za účelem zasílání e-mailů netýkajících se zákaznické podpory předáváme váš e-mail aplikacím ElasticEmail.com (provozovatelem je společnost Elastic Email Inc.) a MailerLite (provozovatelem je společnost UAB MailerLite).
 • Můžeme vám posílat e-maily týkající se kurzu Psaní Hravě pro firmy.
 • Ze všech hromadných e-mailů a opakujících se e-mailů se můžete odhlásit odkazem v patičce těchto e-mailů nebo v Nastavení.
 • Jednorázové e-maily určené jen vám související s vaším průchodem kurzem vypnout nelze, je to součást poskytování kurzu Psaní Hravě pro firmy (jedná se např. o e-mail po vytvoření účtu, e-mail po dokončení kurzu, e-mail o proběhlém pokusu o platbu).

Cookies

 • K provozu Psaní Hravě pro firmy využíváme také cookies.
 • Některé cookies jsou nutné pro technické fungování, některé zpracováváme za účelem anonymní analytiky pro vylepšování webu Psaní Hravě pro firmy a některé využíváme pro lepší cílené reklamy na kurz Psaní Hravě pro firmy a měření jejich výkonu.
 • Využívání cookies je zcela dobrovolné. Pokud s jejich používáním nesouhlasíte, máte možnost si je zakázat v nastavení svého prohlížeče, případně vůbec nepoužívat web Psaní Hravě pro firmy. Již uložené cookies také můžete ze svého prohlížeče vymazat.

Vaše práva

 • Máte právo dotázat se, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jakou dobu a kdo k nim má přístup. Máte právo vyžádat si od nás vaše zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném formátu.
 • Máte právo zažádat o opravu osobních údajů, pokud nejsou přesné.
 • Máte také právo požádat o smazání vašich osobních údajů. Tím ovšem ztratíte přístup ke svému uživatelskému účtu. Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů si můžeme ponechat jen minimální potřebné údaje k tomu, abychom mohli při případné kontrole nebo sporu prokázat důležité skutečnosti, zejména ohledně platby za kurz nebo udělení a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Máte právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci.
 • Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to vůči správci (kterým je Provozovatel). Proti způsobu zpracování vašich osobních údajů můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ostatní

 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence vašeho uživatelského účtu. Váš uživatelský účet spolu s vašimi osobními údaji na vaši žádost smažeme.
 • Svá práva můžete uplatnit písemně e-mailem na info@psanihrave.cz. Odpovíme vám do 30 dnů. V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí si můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům vynaloženým na tuto odpověď nebo takovou žádost zcela odmítnout.
 • Tyto zásady můžeme příležitostně jednostranně aktualizovat.